Slider

Informujemy, iż przedłużyliśmy VII nabór konkursu grantowego w ramach projektu pn.: e – MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego – Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach grantu gmina może wydatkować środki na:
• Promocję – do 20% (np. ulotki, plakaty)
• Sprzęt – do 40% (np. laptopy, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne – po projekcie przekazane do gminnych szkół)
• Organizację szkoleń do 20% (np. catering, sale, materiały)
• Wynagrodzenie kadry instruktorskiej – do 40% (gminni trenerzy prowadzący szkolenia cyfrowe dla mieszkańców)
• Zarządzanie projektem – do 20% (np. koordynator, obsługa księgowa, komputer dla koordynatora)

Kwota grantu, o jaką gminy mogą się ubiegać, to nawet 150 tys. zł. Nie jest wymagane wnoszenie wkładu własnego.

Termin składania wniosków trwa od 15.04.2019 r. do 27.05.2019 r. (do godz. 16:00).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Ewelina Dańko (Koordynator projektu)

 

Kampania Lepiej wybierz! przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już 26 maja. Będą one miały wpływ na dalsze losy wspólnoty i Polski, ponieważ ich stawką jest jedność Europy. Kampania Lepiej wybierz! organizacji pozarządowych pomaga przygotować się do świadomego głosowania. 

Jedność jest dzisiaj w Unii towarem bardzo deficytowym, co powinno nas, Polki i Polaków, mobilizować do udziału w wyborach. Przypominamy o tym w 15-lecie historycznego momentu dołączenia Polski do zjednoczonej Europy. To wystarczający czas, abyśmy wszyscy zauważyli pozytywny wpływ członkostwa na nasze życie, natomiast przybywa wyzwań, z którymi możemy poradzić sobie działając tylko we wspólnocie europejskiej.

W kampanii Lepiej wybierz! podkreślamy, że istotne jest nie tylko oddanie głosu (w 2014 frekwencja wyniosła zaledwie 24%), ale przede wszystkim postawienie na tych kandydatów, którzy – niezależnie od barw partyjnych – mają jedną cechę wspólną: chcą wspierać i troszczyć się o jedność Europy. Na stronie www.lepiejwybierz.pl wyjaśniamy, jak wziąć udział w wyborach bez względu na okoliczności, np. poza miejscem zameldowania, a nawet podczas pobytu za granicą. Wyjaśniamy procedury wyborcze, jak oddać ważny głos, przypominamy o ważnych datach w kalendarzu wyborczym, przybliżamy, czym zajmuje się Parlament Europejski oraz jakie są kompetencje zasiadających w nim posłów i posłanek.

Poprzez zabawne teksty, zwane „lepiejami”, chcemy zainteresować Polki i Polaków wyborami. Napisali je dla nas m.in. Michał Rusinek i Andrzej Saramonowicz. Każdy może spróbować swoich sił w tworzeniu lepiei. Na profilu kampanii na Facebook’u trwa konkurs –Napisz to lepiej.

Lepiej oddać mądry głos,

niż mieć za nic Polski los.

Wierzymy, że odpowiedzialność za to, jaka powinna być Europa, pobudzi jak najwięcej osób do zabrania głosu 26 maja. O zmotywowanie do udziału w wyborach starają się – w ramach kampanii Lepiej wybierz! – organizacje od lat zachęcające do aktywności obywatelskiej. Są to organizacje Frontu Europejskiego: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Bronisława Geremka, Fundacja im. Roberta Schumana, Projekt: Polska, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, a także Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Szczegóły na stronie https://twojglosmamoc.pl/lepiejwybierz

 

Sekretarze Miast, Gmin i Powiatów oraz Województw

 Szanowni Państwo,

mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w IV edycji Krajowego Kongresu Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST, który odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 r. w Hotelu Novotel **** w Warszawie (dawny Hotel Forum ).

Krajowy Kongres Sekretarzy jest przedsięwzięciem na skalę ogólnopolską, skierowanym do sekretarzy JST. Jego celem jest integracja środowiska sekretarzy, wymiana doświadczeń oraz debata wokół najbardziej aktualnych zagadnień oddziałujących na codzienną pracę kadr samorządowych.

Program Krajowego Kongresu Sekretarzy, jak co roku, powstaje w dialogu ze środowiskiem sekretarzy w jednostkach samorządu terytorialnego z całej Polski i pod przewodnictwem Krajowej Rady Forów Sekretarzy. Fundacja stara się odzwierciedlać pełne spektrum ważnych zagadnień dla administracji samorządowej. Dążymy do tego, aby Kongres był miejscem debaty z przedstawicielami władz centralnych, którzy mają bezpośredni wpływ na przepisy prawa oddziałujące na funkcjonowanie samorządów.

Zakres merytoryczny Kongresu w tym roku dotyczył będzie m.in. dbałości o sprawną pracę urzędu, optymalizacji kosztów administracyjnych, motywowania pracowników samorządowych, cyberbezpieczeństwa oraz modernizacji i integracji systemów informatycznych w urzędach.

Oprócz wykładów, prelekcji i paneli dyskusyjnych w programie Kongresu zostanie także zarezerwowany czas na spotkania sieciowe pozwalające budować i rozszerzać trwałe kontakty sprzyjające efektywnej wymianie informacji i doświadczeń zawodowych.

IV Krajowy Kongres Sekretarzy będzie dla nas wydarzeniem wyjątkowym, bowiem 30 lat temu 18 września 1989 roku została powołana do życia Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Poprzednie edycje Krajowego Kongresu Sekretarzy gromadziły ponad 300 uczestników – sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, ekspertów krajowych i gości zagranicznych.

Ufamy, że Krajowy Kongres Sekretarzy będzie dla Państwa impulsem do dalszych działań, a dzięki nabytym kontaktom i zawartym znajomościom, wymianie doświadczeń i poznaniu nowych, dobrych praktyk realizacji Państwa zadań stanie się wydarzeniem, dzięki któremu będą Państwo mogli sprawniej realizować codzienne obowiązki i wdrażać w praktyce zdobytą wiedzę.

Dlatego już dzisiaj prosimy o zarezerwowanie terminu w swoim kalendarzu i przybycie na IV Krajowy Kongres Sekretarzy w Warszawie.

Liczmy na Państwa wsparcie i obecność!

Z wyrazami szacunku,

dr Cezary Trutkowski
Prezes Zarządu
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Grzegorz Frugalski
Przewodniczący
Krajowej Rady Forów Sekretarzy

Rekrutację koordynuje Grażyna Koprowska, tel. 12/634 16 70, e-mail: grazyna.koprowska@mistia.org.pl

Zapraszamy na relację z III Krajowego Kongresu Sekretarzy

Dodatkowe informacje na stronie www.kongressekretarzy.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów