Slider

Szanowni Państwo,

rok 2019 to rok obchodów 30-lecia działalności naszej Fundacji. Z tej okazji, 20 lipca br., zapraszamy do Nowohuckiego Centrum Kultury na plenerowy koncert jubileuszowy zespołów polonijnych
z różnych stron świata oraz kapel i zespołów regionalnych z Małopolski i Podkarpacia. Tego dnia,
w godzinach 17.00-20.00, dostarczymy Państwu niesamowitych i oryginalnych wrażeń artystycznych.

Zaproszone zespoły polonijne, które Państwo zobaczą na scenie, biorą udział w największym festiwalu integrującym społeczność polonijną z całego świata – XVIII Światowym Festiwalu Polonijnym Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2019.

Tegoroczna edycja to szczególny jubileusz – Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych  już od 50 lat gromadzi w Rzeszowie znakomite grupy artystów. Natomiast kończąca 30 lat Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej niemal od początków swojej działalności aktywnie współpracuje ze środowiskami polonijnymi i Polakami za granicą, realizując dla nich projekty i wizyty studyjne.
W jubileuszowym roku połączyliśmy te dwa wielkie potencjały – dlatego będziemy mieć okazję obejrzeć znakomitych artystów polonijnych na scenie plenerowej przy Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie.

Naszych artystów łączy pełne pasji zamiłowanie do pieśni i tańca naszych ojców i dziadów, poprzez swoją muzykę i taniec wyrażają miłość do Ojczyzny. Występy skierowane są do wszystkich lubiących repertuar tańców i muzyki regionalnej.

W czasie koncertu wystąpią takie zespoły zagraniczne jak:

  1. WIELKA BRYTANIA (Londyn) – Zespół Pieśni i Tańca KAROLINKA
  2. MOŁDAWIA (Autonomiczny Okręg Gagauzji, Komrat) – Zespół Tańca Polskiego POLACY BUDŻAKA
  3. USA (Chicago) – Teatr Pieśni i Tańca WICI

oraz polskie kapele i zespoły :

  1. Zespół Biołodunajcaniez kapelą
  2. Zespół Trzcinicoki z kapelą
  3. Zespół Łapanowianie z kapelą

Przygotowane specjalnie dla Państwa choreografie, przeniosą nas w inne kraje. Występy zakończymy wspólnym śpiewem i tańcem narodowym.

Organizatorem wydarzenia  jest Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – regionalny ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, który od blisko 30 lat jest jedną z wiodących organizacji pozarządowych w Małopolsce.

Naszym celem jest wspieranie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego, szczególnie samorządności, a także krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w relacjach lokalnych i regionalnych.

Nasza działalność służy zarówno przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, ale także wymianie doświadczeń, promowaniu dobrych praktyk, porównywaniu efektywności zarządzania i podnoszeniu jego skuteczności. Ważną działalnością FRDL MISTiA są projekty międzynarodowe oraz projekty dla wspólnot polonijnych i Polaków za granicą, w ramach których organizujemy konferencje i kongresy o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz oferujemy pomoc rozwojową dla państw przechodzących transformację.

   Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania 20.07.2019 r. – NCK, 17:00-20:00!!!

 

Sekretarze Miast, Gmin i Powiatów oraz Województw

 Szanowni Państwo,

mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w IV edycji Krajowego Kongresu Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST, który odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 r. w Hotelu Novotel **** w Warszawie (dawny Hotel Forum ).

Krajowy Kongres Sekretarzy jest przedsięwzięciem na skalę ogólnopolską, skierowanym do sekretarzy JST. Jego celem jest integracja środowiska sekretarzy, wymiana doświadczeń oraz debata wokół najbardziej aktualnych zagadnień oddziałujących na codzienną pracę kadr samorządowych.

Program Krajowego Kongresu Sekretarzy, jak co roku, powstaje w dialogu ze środowiskiem sekretarzy w jednostkach samorządu terytorialnego z całej Polski i pod przewodnictwem Krajowej Rady Forów Sekretarzy. Fundacja stara się odzwierciedlać pełne spektrum ważnych zagadnień dla administracji samorządowej. Dążymy do tego, aby Kongres był miejscem debaty z przedstawicielami władz centralnych, którzy mają bezpośredni wpływ na przepisy prawa oddziałujące na funkcjonowanie samorządów.

Zakres merytoryczny Kongresu w tym roku dotyczył będzie m.in. dbałości o sprawną pracę urzędu, optymalizacji kosztów administracyjnych, motywowania pracowników samorządowych, cyberbezpieczeństwa oraz modernizacji i integracji systemów informatycznych w urzędach.

Oprócz wykładów, prelekcji i paneli dyskusyjnych w programie Kongresu zostanie także zarezerwowany czas na spotkania sieciowe pozwalające budować i rozszerzać trwałe kontakty sprzyjające efektywnej wymianie informacji i doświadczeń zawodowych.

IV Krajowy Kongres Sekretarzy będzie dla nas wydarzeniem wyjątkowym, bowiem 30 lat temu 18 września 1989 roku została powołana do życia Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Poprzednie edycje Krajowego Kongresu Sekretarzy gromadziły ponad 300 uczestników – sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, ekspertów krajowych i gości zagranicznych.

Ufamy, że Krajowy Kongres Sekretarzy będzie dla Państwa impulsem do dalszych działań, a dzięki nabytym kontaktom i zawartym znajomościom, wymianie doświadczeń i poznaniu nowych, dobrych praktyk realizacji Państwa zadań stanie się wydarzeniem, dzięki któremu będą Państwo mogli sprawniej realizować codzienne obowiązki i wdrażać w praktyce zdobytą wiedzę.

Dlatego już dzisiaj prosimy o zarezerwowanie terminu w swoim kalendarzu i przybycie na IV Krajowy Kongres Sekretarzy w Warszawie.

Liczmy na Państwa wsparcie i obecność!

Z wyrazami szacunku,

dr Cezary Trutkowski
Prezes Zarządu
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Grzegorz Frugalski
Przewodniczący
Krajowej Rady Forów Sekretarzy

Rekrutację koordynuje Grażyna Koprowska, tel. 12/634 16 70, e-mail: grazyna.koprowska@mistia.org.pl

Zapraszamy na relację z III Krajowego Kongresu Sekretarzy

Dodatkowe informacje na stronie www.kongressekretarzy.pl

 e-Xtra szkolenia cyfrowe
Bądź jednym z ponad 8 000 e-Xtra Kompetentnych – weź udział w bezpłatnych szkoleniach w jednej z 41 gmin w województwie małopolskim lub świętokrzyskim!
Zwiększenie kompetencji cyfrowych, korzystanie z e-usług – to tylko niektóre umiejętności, wynikające z udziału w szkoleniach w ramach projektu e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, dofinansowanego w ramach POPC.03.01.00-00-0068/17-00, realizowanego przez FRDL MISTiA we współpracy z SEP „Meritum”.
Kto może wziąć udział w szkoleniach?
Osoba, która w dniu przystąpienia do projektu ma ukończone 25-74 lat, a także zamieszkuje gminę, realizującą projekt.
 Co więcej, w szkoleniach mogą wziąć udział osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności – zarówno miejsca realizacji szkoleń, jak i sprzęt są dostosowane do ich potrzeb.
Gdzie szukać szczegółowych informacji?
Na stronie http://e-xtra.com.pl/ dostępna jest pełna lista grantobiorców – gmin, w których można skorzystać ze wsparcia oferowanego w ramach projektu.
Szkolenia dotyczą 7 modułów tematycznych, w zależności od zainteresowania uczestników:
Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.
 
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Font Resize
Kontrast Tytułów