Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę/wykonawców usługi szkoleniowej „Skutecznie działająca Rada Seniorów: od założenia do realizacji przedsięwzięć na rzecz środowiska” - 8 godzin (min. 2 x - maks. 10-krotnie). Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” (umowa numer RPSW.09.03.01-26-0002/19). Liderem projektu jest Caritas Diecezji Kieleckiej, a partnerami: Fundacja Centrum Europy Lokalnej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Świętokrzyskie Centrum, Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

termin składania ofert - 2022-06-14 12:00:00

Więcej informacji - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/112411