Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przekazanych podmiotom niesamorządowym w siedzibie jednostki, po ostatniej nowelizacji prawa

Miejsce
Internet
Termin
12 kwietnia 2021
Czas trwania
09:00 - 13:30
Cena
310 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie ma na celu prezentację najważniejszych zmian w zakresie udzielania oświatowych dotacji podmiotowych jednostkom niesamorządowym. Zwrócona zostanie uwaga na prawidłowość zapisów uchwał samorządowych o trybie kontroli oraz wskazane najważniejsze i kluczowe w sporze o dotacje stanowiska MEN a także przykładowe wyroki sądowe, stanowiska RIO i decyzje SKO

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z rozliczeniem dotacji oświatowych udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla placówek i jednostek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.
 • Omówienie jak powinna przebiegać kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przez jednostkę samorządową.
 • Wskazanie rodzaju wydatków podlegających rozliczeniu.
 • Prezentacja i udostępnienie uczestnikom wzorów dokumentów związanych z kontrolą wykorzystania dotacji.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawa prawna- zebranie najważniejszych zmian, obowiązujących w roku 2020 i 2021 r. w zakresie udzielanych dotacji podmiotowych, po ostatniej nowelizacji prawa.
 2. Przygotowanie odpowiednich i prawidłowych zapisów w uchwałach samorządowych o trybie kontroli.
 3. Wydatki związane z kształceniem specjalnym – kategorie wydatków podlegających rozliczeniu i tryb ich kontroli. Kontrola wydatkowania.
 4. Wydatki, których nie można sfinansować z dotacji - przykładowy katalog.
 5. Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego:
 • przygotowanie pracowników do kontroli- procedura, kompetencje, upoważnienia, kontrola prawidłowości pobrania – rodzaj dokumentacji do sprawdzenia w danym typie jednostki w roku kontrolowanym,
 • kontrola wykorzystania dotacji – rodzaj badanej dokumentacji źródłowej, rodzaj wydatków,
 • oświadczenia, protokół oględzin – wzór,
 • wystąpienie pokontrolne a protokół – różnice, potrzeby tworzenia – wzory dokumentów,
 • zastrzeżenia zgłaszane do protokołu – forma, procedura przyjęcia, rozpoznania i odniesienia się do uwag,
 • decyzja administracyjna- podstawowe jej elementy – wzór,
 • postępowanie przed SKO i sądami administracyjnymi.
 1. Przygotowanie do rozliczenia dotacji za rok 2020 z wydatków na kształcenie specjalne uczniów.
 2. Omówienie przykładowych wyroków sądowych, stanowisk RIO i decyzji SKO.
 3. Wskazanie na najważniejsze i kluczowe w sporze o dotacje stanowiska MEN.
 4. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów edukacji, dyrektorzy i główni księgowi jednostek dotowanych - szkół niesamorządowych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jst, kontrolerzy, audytorzy, radcy prawni, skarbnicy jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu prawa oświatowego. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener-edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Jolanta Przejczowska
Główny specjalista ds. szkoleń
tel. 12 623 72 44, 575 850 930
szkolenia@mistia.org.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 8 kwietnia 2021 r.