WSPIERANIE I KOORDYNOWANIE DZIAŁANIAMI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYMI - TWORZENIE PROGRAMÓW NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH ORAZ PRAWNE ASPEKTY ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

Celem projektu był rozwój gmin, poprawa jakości działań oraz poszerzanie wiedzy i kompetencji pracowników instytucji, które działają na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym przemocy w rodzinie. Program szkoleń przewiduje nabycie i pogłębienie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kształtowania się polityki wobec alkoholu w społecznościach lokalnych, a także przepisów prawnych dotyczących nowelizacji ustawy o przemocy w rodzinie.

FRDL OR w Zielonej Górze przeprowadziła w m-cu sierpniu i wrześniu 2012r dwa bezpłatne szkolenia na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Województwo Lubuskie.

Rekrutacja prowadzona była do 31 lipca 2012r.

 


Ruszyła rekrutacja na bezpłatne szkolenia w ramach zadania publicznego!

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze rozpoczęła nabór na dwa bezpłatne szkolenia w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego nt. „Wspieranie i koordynowanie działaniami międzyinstytucjonalnymi - tworzenie programów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz prawne aspekty znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.

Szkolenia skierowane są do instytucji realizujących zadania objęte wojewódzkim programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Lubuskiego Forum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, pracowników Jednostek Samorządu wojewódzkiego, gminnego i powiatowego, placówek oświatowych, policji oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Celem szkoleń jest rozwój gmin, poprawa jakości działań oraz poszerzanie wiedzy i kompetencji pracowników instytucji, które działają na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym przemocy w rodzinie. Program szkoleń przewiduje nabycie i pogłębienie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kształtowania się polityki wobec alkoholu w społecznościach lokalnych, a także przepisów prawnych dotyczących nowelizacji ustawy o przemocy w rodzinie.

Terminy szkoleń: 31.08.2012 r., 17.09.2012 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31 lipca 2012 r.