RÓWNAJ W GÓRĘ

W terminie od 31 stycznia do 2 lutego 2014 roku kolejni uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zwierzynie brali udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu „Równaj w górę” organizowanych w Pałacu Sapetów w Tucznie.

W terminie od 31 stycznia do 2 lutego 2014 roku kolejni uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zwierzynie brali udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu „Równaj w górę” organizowanych w Pałacu Sapetów w Tucznie.

10 uczniów ze szkoły podstawowej i 10 uczniów gimnazjum po raz kolejny było uczestnikami treningu technik uczenia się i treningu szybkiego czytania organizowanych w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery.

NOC BIOLOGÓW

10 stycznia 2014 roku grupa 40 uczniów z Publicznego Gimnazjum w Zwierzynie wyjechała do Zielonej Góry na Uniwersytet Zielonogórski, by wziąć udział w zajęciach NOC BIOLOGÓW. Wyjazd zorganizowany był w ramach projektu „Równaj w Górę”.

Na początku uczestnicy zajęć wysłuchali wykładu nt. „Fascynujące życie płciowe roślin”, a następnie podzieleni na 4 grupy zajęciowe - ruszyli na przygotowane warsztaty i laboratoria. Poszczególne grupy uczestniczyły w następujących zajęciach:

  1. Twój koktajl genowy
  2. Dobre, złe i ulepszone bakterie
  3. W poszukiwaniu gondwany – wrażenia z podróży przyrodniczej do omanu
  4. Wielkie i małe problemy roślin
  5. Czy masz szanse z herkulesem?

Wszystkie zajęcia prowadzone były przez wykładowców i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni z zajęć. Oto relacja jednego z nich:

„Moja grupa złożona z opiekuna i 14 osób udała się do laboratorium , gdzie poczułem się jak prawdziwy naukowiec. Najpierw musieliśmy wszyscy założyć białe fartuchy i jednorazowe rękawiczki, następnie zajęliśmy miejsca przy stołach. Prowadzący pokazali nam jak posługiwać się przyrządem zwanym pipetą i przystąpiliśmy do doświadczeń.

Naszym zadaniem było przygotowanie reakcji trawienia. Musieliśmy przygotować mieszaninę reakcyjną poprzez odpowiednie dozowanie składników do próbówek. Następnie próbówki inkubowały się w termobloku o temperaturze 37 stopni C przez 20 minut. Następnie badaliśmy gatunki różnych bakterii oglądając je przez specjalistyczne mikroskopy . Widzieliśmy także zmutowane muszki owocówki. Zajęcia były fascynujące. Dzięki tym zajęciom mogliśmy poznać na czym polega praca w laboratorium, poczuliśmy się jak naukowcy. Wiadomości zdobyte podczas zajęć na pewno przydadzą nam się na lekcjach biologii, fizyki i chemii.”

 

Zajęcia wyjazdowe dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zwierzynie

1-3 luty 2013 r.,
1-3 marzec 2013 r., 
5-6 kwietnia 2013 r., 
31 maja - 2 czerwca 2013 r., 

 

  • O PROJEKCIE

Od 1 stycznia 2013r rozpoczęła się realizacja projektu partnerskiego pn. „RÓWNAJ W GÓRĘ”, który będzie realizowany do 31 lipca 2014r.

Projekt powstał w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Partnerstwo zawiązane na rzecz realizacji projektu w którego skład wchodzi Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej Górze oraz Gmina Zwierzyn posiada doświadczenie w podobnych przedsięwzięciach zakończonych sukcesem.

Wsparciem w ramach projektu objętych będzie ponad 90% uczniów Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Zwierzynie.

Głównym celem projektu jest podwyższenie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich Gminy Zwierzyn ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Poszczególne programy rozwojowe będą realizowane przez :

- Lidera projektu - Szkolny Ośrodek Kariery, Wyjazdowy Ośrodek Edukacji w Szkole Podstawowej i Wyjazdowy Ośrodek Edukacji w Gimnazjum w Zwierzynie

- Partnera: Realizacja programu rozwojowego w Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum w Zwierzynie

Szeroki wachlarz zajęć w ilości ponad 2 tys. godzin dydaktycznych prowadzonych przy zastosowaniu nowoczesnych metod z wykorzystaniem ICT, atrakcyjnych pomocy dydaktycznych i sprzętu umożliwi rozwój potencjału intelektualnego i zainteresowań dzieci oraz młodzieży szkolnej. W ramach pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych działać będzie Pogotowie Edukacyjne. W kontekście zajęć dodatkowych działać będą kluby Szkolnego Ośrodka Rozwoju i Szkolnego Ośrodka Nauk Stosowanych. Dodatkowo programy wprowadzą doradztwo i opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

W ramach rozwijania orientacji zawodowej gimnazjalistów zaplanowano 256 godzin dydaktycznych.

Wspieranie uczniów ofertą dodatkowych zajęć będzie miała wpływ na społeczeństwo lokalne, gdyż dzięki wdrożeniu nowoczesnych i ciekawych programów rozwojowych gmina zyska wykształconych uczniów, którzy dzięki dalszemu kształceniu będą mogli w przyszłości wspierać rozwój lokalny.
 

  • PARTNERZY 

LIDER PROJEKTU

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
PARTNER PROJEKTU

Gmina Zwierzyn
ul.Wojska Polskiego 8
66-542 Zwierzyn
strona: www.zwierzyn.pl

SZKOŁY W PROJEKCIE

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwierzynie
Publiczne Gimnazjum w Zwierzynie