REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

W m-cu marcu 2014 r rozpoczęła się realizacja projektu finansowanego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach Priorytetu Polskiej Polityki zagranicznej, który potrwa do końca grudnia 2015 r. Celem działalności sieci RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.

W m-cu marcu 2014 r rozpoczęła się realizacja projektu finansowanego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach Priorytetu Polskiej Polityki zagranicznej, który potrwa do końca grudnia 2015 r.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Zielonej Górze powstał 1 marca 2014r. w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej – 2014".  Organizacją prowadzącą RODM jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze.

W sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej obecnie działa 17 ośrodków w największych miastach Polski.

Celem działalności sieci RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi. Cel ten realizowany będzie poprzez:

 • animowanie i inicjowanie w regionie działań z zakresu współpracy międzynarodowej;
 • koordynowanie inicjatyw podejmowanych w regionach przez instytucje publiczne
  i organizacje pozarządowe z zakresu polityki zagranicznej;
 • gromadzenie materiałów, baz danych, opracowań z tego zakresu;
 • zbieranie i aktualizowanie informacji o podmiotach realizujących w regionach działania z zakresu polityki zagranicznej;
 • prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności regionu
  w kwestiach dotyczących UE i polskiej polityki zagranicznej;
 • prowadzenie ośrodka, w którym będą udostępniane materiały, opracowania
  i publikacje o tematyce związanej z polską polityką zagraniczną, a konsultanci będą udzielać informacji na tematy związane z polską polityką zagraniczną, w tym dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej oraz członkostwa Polski w UE;

Punkt Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie zapewnienia dostępu do zasobów informacyjnych Ministerstwa. Dodatkowo Ośrodek korzysta ze szkoleń i wsparcia merytorycznego Ministerstwa. Osoby zainteresowane kwestiami dotyczącymi polskiej polityki zagranicznej mogą korzystać z pomocy Ośrodka w znalezieniu odpowiednich informacji.