PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH

Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemu używania i nadużywania alkoholu wśród młodzieży szkół średnich i jego potencjalnych konsekwencji poprzez organizację i koordynację kampanii edukacyjnej poświęconej powyższej tematyce.

W wyniku realizacji projektu zwiększył się poziom świadomości i wiedzy młodzieży, co do konsekwencji, problemów i zagrożeń wiążących się ze spożywaniem i nadużywaniem alkoholu w młodym wieku, jak również na temat miejsc, w których można uzyskać pomoc, w przypadku problemu z nadużywaniem alkoholu.

W okresie od 1 do 15 grudnia 2008r zorganizowana została kampania edukacyjna przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach zadania publicznego, przy wsparciu finansowym Województwa Lubuskiego.

Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemu używania i nadużywania alkoholu wśród młodzieży szkół średnich i jego potencjalnych konsekwencji poprzez organizację i koordynację kampanii edukacyjnej poświęconej powyższej tematyce.

W wyniku realizacji projektu zwiększył się poziom świadomości i wiedzy młodzieży, co do konsekwencji, problemów i zagrożeń wiążących się ze spożywaniem i nadużywaniem alkoholu w młodym wieku, jak również na temat miejsc, w których można uzyskać pomoc, w przypadku problemu z nadużywaniem alkoholu.

Kampania edukacyjna wpłynęła na poziom wiedzy rodziców, co do skali zjawiska nadużywania alkoholu wśród młodzieży szkół średnich, sposobów radzenia sobie w przypadku, gdy dziecko nadużywa alkoholu.

Spoty emitowane były w dniach od 1do 15 grudnia 2008r. 

Emisja reportażu dotyczącego używania i nadużywania alkoholu wśród młodzieży szkół średnich miała miejsce w dniu 1 grudnia 2008r. w Telewizji Przewodowej Zielona Góra