"Powitaj słońce - zajęcia teoretyczne i praktyczne skierowane dla młodzieży, która nie potrafi odnaleźć się w społeczeństwie i jest tym sama narażona na problem uzależnienia"

"Powitaj słońce - zajęcia teoretyczne i praktyczne skierowane dla młodzieży, która nie potrafi odnaleźć się w społeczeństwie i jest tym sama narażona na problem uzależnienia". Projekt składał się z dwóch cykli szkoleniowych.w których wzięli udział uczniowie gimnazjów z Zielonej Góry i okolic. 

W dniu 3 grudnia 2009r. w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodku Regionalnym w Zielonej Górze, zakończyły się szkolenia organizowane w ramach zadania publicznego, "Powitaj słońce - zajęcia teoretyczne i praktyczne skierowane dla młodzieży, która nie potrafi odnaleźć się w społeczeństwie i jest tym sama narażona na problem uzależnienia", w których wzięli udział uczniowie gimnazjów z Zielonej Góry i okolic. Projekt składał się z dwóch cykli szkoleniowych. Podczas ich trwania, uczniowie dowiedzieli się, jakie istnieją mechanizmy uzależnień, w jaki sposób można rozwijać umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji w tym zakresie. Poznali sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, oraz metody radzenia sobie ze stresem. Nie obyło się bez poruszenia bardzo ważnego tematu, mianowicie alkoholu i konsekwencji jego nadużywania, a także stosowania środków odurzających.
Poza bardzo ważną teorią, było dużo ćwiczeń, praktyki, wymiany doświadczeń między uczestnikami, co pomogło wszystkim w pokazaniu jak powinna wyglądać poprawna komunikacja międzyludzka. W programie zajęć zostały również uwzględnione zajęcia ruchowe. Młodzież ćwiczyła jogę, elementy tańca nowoczesnego oraz przypominała sobie zasady różnego rodzaju gier rekreacyjnych. Realizacja całości przedsięwzięcia była możliwa dzięki pomocy finansowej Województwa Lubuskiego.

Projekt składał się z dwóch cykli szkoleniowych, I cyklu odbył się 24 i 26 listopada 2009 r., natomiast II cykl 1 i 3 grudnia 2009 r.

Spotkania mieły miejscce w siedzibie FRDL.

W ramach projektu młodzież uczestniczyła w zajęciach dotyczących: integracji w grupie, walki ze stresem, uzależnień, kontaktów z rodzicami. Spotkania miały charakter ćwiczeniowy, praktyczny. Podczas zajęć wykorzystywano techniki: burza mózgów, warsztaty, scenki, psychodramy. Dla uczniów zostały też zaplanowane godzinne zajęcia ruchowe.
Celem projektu była pomoc młodzieży, która nie potrafi poradzić sobie z narastającym stresem, zarówno w domu jak i w szkole. Nie umie zorganizować sobie wolnego czasu, co często przerasta się w konflikty z rodzicami i dalej w uzależnienia.

Szkolenia w ramach projektu skierowano do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Województwa Lubuskiego.