POMOGĘ, NIE STANIESZ SIĘ UPADŁYM ANIOŁEM

W dniach od 30 - 31 sierpnia 2010r. w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodku Regionalnym w Zielonej Górze zrealizowano zadanie publiczne, przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego . 

Szkolenia kierowane były do pracowników samorządowych, gminnych koordynatorów/pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.

W dniach od 30 - 31 sierpnia 2010r. w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodku Regionalnym w Zielonej Górze zrealizowano zadanie publiczne, przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego . 

Szkolenia kierowane były do pracowników samorządowych, gminnych koordynatorów/pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych. Jego celem, jest pomoc wszystkim osobom, które na co dzień mają kontakt z osobami bezrobotnymi, bezdomnymi, żyjącymi w związkach przemocowych, żyjących z żebractwa , w zapewnieniu lepszej im opieki.
Poprzez udział w szkoleniu uczestnicy zdobyli doświadczenie jak pomóc osobom doświadczonym przez los w radzeniu sobie z długotrwałym stresem, który bardzo często staje się poważną blokadą, która uniemożliwia aktywne poszukiwanie pracy oraz wyjście na "prostą drogę".
Szkolenia odbędzie się w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodku Regionalnym w Zielonej Górze w Sali 305. 
 

Relacja ze szkolenia zorganizowanego w ramach zadania publicznego "Pomogę, nie staniesz się upadłym Aniołem" 

W miesiącu sierpniu w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodku Regionalnym w Zielonej Górze odbyło się dwudniowe szkolenie realizowane w ramach zadania publicznego "Pomogę, nie staniesz się upadłym Aniołem". Zajęcia prowadziła Pani Joanna Dec, która już przeszło dziesięć lat pracuje w charakterze streetworkerki w środowisku osób świadczących usługi seksualne w województwie lubuskim oraz na terenach pogranicza polsko-niemieckiego. Podczas szesnastu godzin intensywnych ćwiczeń, uczestnicy szkolenia poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą opieki nad osobami bezrobotnymi, żyjącym w związkach przemocowych, wywodzących się z marginalizowanych mniejszości etnicznych.

Głównym celem i tematem szkolenie było omówienie zasad działania i możliwości streetworkera. Obszerna ilość materiałów oraz ćwiczeń omawianych podczas szkolenia, jak również cała organizacja zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników spotkania w ankietach poszkoleniowych. 

W szkoleniu wzięło udział 20 osób, realizacja tego zadania była możliwa przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego.