ORGANIZACJA LUBUSKIEGO FORUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze z dniem 15 września 2008 r. rozpoczęła realizację zadania publicznego zleconego i współfinansowanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego dot. Organizacja Lubuskiego Forum Rozwiązywania Problemów Uzależnień - wspieranie i udzielanie pomocy samorządom lokalnym w realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień.

Celem projektu było wsparcie i udzielenie pomocy samorządowi lokalnemu w realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, poprzez prowadzenie szkoleń przedstawicieli społeczności lokalnych zaangażowanych w działania profilaktyczne i naprawcze, integracja gminnych koordynatorów/pełnomocników ds. rozwiązywania problemów spowodowanych alkoholizmem, narkomanią czy przemocą domową.

ORGANIZACJA LUBUSKIEGO FORUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

Założycielskie spotkanie Lubuskiego Forum Rozwiązywania Problemów Uzależnień 

W dniach 27-28 października 2008 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece im. C.K. Norwida w Zielonej Górze odbyło się I spotkanie Lubuskiego Forum Rozwiązywania Problemów Uzależnień. W spotkaniu wzięły udział 24 osoby, wśród których znaleźli się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jednostek podległych oraz osoby prywatne zainteresowane tematyką podejmowaną w ramach Forum. Uczestnicy spotkania, w dniu 27 października br., podjęli jednogłośnie uchwałę o powołaniu Lubuskiego Forum Rozwiązywania Problemów Uzależnień (Forum). 

Cel działania Forum:
- doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania służb samorządów terytorialnych w dziedzinie rozwiązywania problemów uzależnień,
- prezentowanie opinii członków Forum wobec innych organizacji i instytucji,
- upowszechnianie interpretacji form prawnych obowiązujących w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, 
- wyrażanie stanowisk w kwestii obowiązujących oraz projektowanych aktów prawa,
- doraźne wspieranie członków Forum w zakresie pełnionych przez nich obowiązków.

Na spotkaniu powołano Zarząd Forum w składzie: 
1. Kazimiera Jakubowska - Urząd Miejski Słubice
2. Teresa Wilkin - Urząd Miejski Lubsko
3. Jolanta Czulus
4. Katarzyna Stolarczyk
5. Kamila Smoter - Gmina Sulechów
6. Mieczysław Pałys - Gmina Niegosławice
7. Aneta Szustak - Ośrodek Pomocy Społecznej Sulechów

Przewodniczącą Lubuskiego Forum Rozwiązywania Problemów Uzależnień została pani Kazimiera Jakubowska.

Forum zostało utworzone dzięki realizacji projektu pn. Organizacja Lubuskiego Forum Rozwiązywania Problemów Uzależnień - wspieranie i udzielanie pomocy samorządom lokalnym w realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień współfinansowanego ze środków Województwa Lubuskiego. 


 Organizacja Lubuskiego Forum Rozwiązywania Problemów Uzależnień - wspieranie i udzielanie pomocy samorządom lokalnym w realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze z dniem 15 września 2008 r. rozpoczęła realizację zadania publicznego zleconego i współfinansowanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego dot. Organizacja Lubuskiego Forum Rozwiązywania Problemów Uzależnień - wspieranie i udzielanie pomocy samorządom lokalnym w realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień.

Celem projektu jest wsparcie i udzielenie pomocy samorządowi lokalnemu w realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, poprzez prowadzenie szkoleń przedstawicieli społeczności lokalnych zaangażowanych w działania profilaktyczne i naprawcze, integracja gminnych koordynatorów/pełnomocników ds. rozwiązywania problemów spowodowanych alkoholizmem, narkomanią czy przemocą domową. 

Projekt obejmował będzie dwa dwudniowe cykle szkoleniowe, udział w których będzie bezpłatny a ich program przewiduje nabycie lub pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu rozwiązywanie problemów uzależnień. Zakładanym rezultatem projektu oprócz nabycia przez uczestników projektu nowych kwalifikacji i umiejętności oraz poszerzenia ich wiedzy jest powołanie Lubuskiego Forum Rozwiązywania Problemów Uzależnień i kontynuacja jego działań w ramach działalności statutowej FRDL.

Forum skupiać ma społeczność lokalną gmin zaangażowaną w zapobieganie i rozwiązywanie problemów uzależnień. Grupą docelową jest więc grupa uczestników cykli szkoleniowych. Oczywiście do Forum mogą przystąpić osoby, które nie brały udziału w szkoleniach, a przyczyniają się do tworzenia lub wdrażania strategii przeciwdziałania uzależnieniom i rozwiązywania problemów z nim związanych. Forum stanowić ma przede wszystkim platformę wymiany doświadczeń pomiędzy gminami w zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów uzależnień na poziomie lokalnym.