MEDIACJE RODZINNE JAKO SPOSÓB WSPIERANIA RODZINY W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ - CYKL WARSZTATÓW DLA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W POMOC RODZINIE

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze przeprowadziła bezpłatne szkolenia, w ramach projektu "Mediacje rodzinne jako sposób wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej - cykl warsztatów dla osób zaangażowanych w pomoc rodzinie", przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego, które odbyły się w dniach: 14-15 października 2009 r. w siedzibie FRDL.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze przeprowadziła bezpłatne szkolenia, w ramach projektu "Mediacje rodzinne jako sposób wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej - cykl warsztatów dla osób zaangażowanych w pomoc rodzinie", przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego, które odbyły się w dniach: 14-15 października 2009 r. w siedzibie FRDL.

15 października pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości w całej Polsce obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Służył on przede wszystkim pogłębianiu społecznej świadomości w kwestii pokojowych metod rozwiązywania konfliktów. W tym dniu mielismy szansę utwierdzić się w przekonaniu, że mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów ma znaczenie i przynosi korzystne rezultaty po zastosowaniu jej w praktyce.

Przez dwa dni 20 uczestników warsztatów zdobywało wiedzę jak skutecznie rozwiązywać konflikty w rodzinie oraz jak prowadzić rozmowę mediacyjną i pisać pisma ugodowe. 
Zdaniem jednej z uczestniczek Teresy Wilkin - pełnomocnika Burmistrza Miasta Lubsko ds. profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie-warsztaty pod względem merytorycznym były przygotowane profesjonalnie. Pani Teresa pierwszy raz brała udział w warsztatach na temat mediacji i choć przyznaje że dowiedziała się bardzo dużo z chęcią weźmie udział w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.
"W moim zawodzie prowadzi się mediacje, jeśli nie pełne to przynajmniej na poziomie, który prowadzi do porozumienia stron, dlatego też wykorzystam zdobytą wiedzę w mojej pracy"- przyznaje kolejny uczestnik warsztatów Pan Krzysztof Sobański kurator sądowy Sądu Rejonowego w Żaganiu. 

Prowadząca zajęcia Anita Łukowiak -mediator z Gorzowa Wlkp. była pod wrażeniem aktywności grupy, która chętnie brała udział w ćwiczeniach. Starała się przede wszystkim pokazać, że mediator jest słuchaczem a nie doradcą co często jest mylone.

Szkolenie umożliwiło uczestnikom zrozumienie sytuacji konfliktowej, określenie własnej roli wobec konfliktów rodzinnych, zapoznanie się z mediacją rodzinną i możliwościami jej zastosowania, wypracowanie sposobu korzystania z pomocy medialnej i mediatorów w rozwiązywaniu konfliktów, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji rozwodu bądź separacji oraz spraw dotyczących opieki rodzicielskiej.

Szkolenia skierowane były do członków Lubuskiego Forum Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz pracowników socjalnych, liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą rodzinie, społeczni i zawodowi kuratorzy sądowi z Województwa Lubuskiego.