MAM PRAWO - MAM OBOWIĄZEK

28 czerwca 2008r. w ramach projektu "Mam prawo - mam obowiązek" w lokalnym dodatku Gazety Wyborczej, ukazał się Informator o instytucjach i organizacjach działających na rzecz demokracji i kształtowania postaw obywatelskich oraz aktywności społeczności lokalnych.

Celem projektu było zwiększenie zainteresowania i zaangażowania obywateli w życiu publicznym, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego kształtowanie postaw obywatelskich, odpowiedzialności, poszanowania prawa i aktywności społecznej.

Partnerstwo na rzecz obywatela - relacja z konferencji 

W dniu 6 listopada 2008 r. odbyła się konferencja Partnerstwo na rzecz obywatela w ramach projektu Mam prawo mam obowiązek współfinansowanego ze środków Województwa Lubuskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz młodzież szkół średnich oraz studenci.

Tematem poruszanym podczas konferencji była rola instytucji i organizacji pozarządowych w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Przedstawiono organizacje pozarządowe na przykładzie Informatora "Mam prawo ma obowiązek", który ukazał się w lokalnym dodatku Gazety Wyborczej 28 czerwca 2008r. w ramach projektu.
Obszernie została przedstawiona rola i wkład Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze w rozwój społeczeństwa obywatelskiego w województwie lubuskim.
W drugiej części konferencji poruszono kwestie roli instytucji z województwa lubuskiego.
Ożywiona dyskusja wśród uczestników spotkania potwierdziła tezę, że organizacje pozarządowe są bardzo potrzebne, wypełniają przestrzeń rozciągającą się między rodziną, państwem i rynkiem. Wniosek generalny po dyskusji to potrzeba większego zaangażowania młodych ludzi w życie społeczne swojego najbliższego otoczenia co w sposób naturalny będzie się przekładało na rozwój demokracji w państwie. Organizacji pozarządowe powinny dzielić się swoim doświadczeniem oraz zaszczepiać potrzebę działania.
Organizacje społeczeństwa obywatelskiego zostały uznane za najlepsze podłoże rozwoju współczesnej demokracji.
 
Projekt został zrealizowany przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego.


 Dyskusja na temat roli organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim

Dyskusja została przeprowadzona wśród licealistów. Wspólnie zastanawiano się nad tym, czy w Polsce rzeczywiście możemy mówić o ukształtowanym społeczeństwie obywatelskim. Uczestnicy dyskusji wyrażali swoje wątpliwości w tym zakresie, wskazując przede wszystkim na zbyt dużą ingerencję państwa i ośrodków władzy w życie obywatela. Pojawił się tutaj również temat gospodarki rynkowej i mechanizmów interwencji państwa w sferę biznesu. 
Wśród uczestników dyskusji pojawiły się głosy na temat swobód obywatelskich i ich mniejszego lub większego respektowania przez ośrodki władzy.
Zgodnie stwierdzono, że społeczeństwo obywatelskie jest wzorcowym modelem nad który trzeba pracować. Kształtowanie postaw obywatelskich, edukacja i zwiększanie świadomości obywatelskiej to - według rozmówców - przede wszystkim rola organizacji pozarządowych. Zwrócono również uwagę na to, iż obecnie trzeci sektor nie jest już tak marginalizowany jak w początkowej fazie jego tworzenia się. Coraz częściej instytucje pozarządowe mają realny wpływ na kreowanie rzeczywistości.
Wiele kontrowersji wzbudził temat dotyczący postaw obywatelskich i uczestnictwa w wyborach. Temat mój głos w wyborach nic nie znaczy podzielił uczestników dyskusji, która bardzo się spolaryzowała. Wskazywano na słabość elit politycznych, o ile obecnie można mówić o elitach politycznych. Młodzi ludzie są zniesmaczeni poziomem kultury politycznej, lub jak wskazał jeden z rozmówców jej brakiem. Wśród zwolenników postawionej tezy pojawiły się argumenty przemawiające przeciwko pójściu na wyboru wynikające z poczucia bezsilności i barku siły sprawczej. Takie przekonanie spowodowane jest brakiem uczestnictwa w debacie przedwyborczej. Młodzi ludzie zwracają również uwagę na brak oferty skierowanej do nich. Nie interesuje ich temat lustracji, teczek, agentów ale to jak będzie wyglądać ich przyszłość i czy państwo stworzy warunki do tego, aby nie trzeba było emigrować.
Ogólny cel dyskusji został osiągnięty. Rozmówcy przyznali, iż trzeci sektor ma do odegrania i odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i postaw obywatelskich.
 


 Zaproszenie na konferencję Partnerstwo na rzecz obywatela

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze zaprasza na konferencję Partnerstwo na rzecz obywatela, która odbędzie się 6 listopada 2008 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze.

Program konferencji:
 

10.00-10.30 Otwarcie konferencji
10.30-12.00 Rola organizacji pozarządowych w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Zielonej Górze
12.00-12.30 Poczęstunek
12.30-14.00 Rola instytucji działających na rzecz rozwoju demokracji - dyskusja
14.00 Zakończenie konferencji

 


 Mam prawo - mam obowiązek!

28 czerwca 2008r. w ramach projektu "Mam prawo - mam obowiązek" w lokalnym dodatku Gazety Wyborczej, ukazał się Informator o instytucjach i organizacjach działających na rzecz demokracji i kształtowania postaw obywatelskich oraz aktywności społeczności lokalnych.

Celem projektu było zwiększenie zainteresowania i zaangażowania obywateli w życiu publicznym, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego kształtowanie postaw obywatelskich, odpowiedzialności, poszanowania prawa i aktywności społecznej.

Informator nakładem 12 500 egzemplarzy rozkolportowany został na terenie województwa Lubuskiego.

Katalog organizacji i instytucji został opracowany według ich zadań Informacje opracowano na podstawie:
- własnej bazy danych FRDL OR Zielone Góra,
- informacji przekazanych przez organizacje,
- dostępnych publikacji w Internecie- na stronach www organizacji,
- bazy www.ngo.pl,
- informacji z serwisów Urzędów Miast Zielona Góra i Gorzów Wlkp.
 


 Zaproszenie dla ngo do przesyłania informacji do biuletynu


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze zwraca się z prośbą o wypełnienie formularza informacyjnego na temat Państwa organizacji pozarządowej.

Informacje zawarte w formularzu zostaną opublikowane w Gazecie Wyborczej w ramach projektu finansowanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego "Mam prawo-mam obowiązek" - Wydanie informatora o instytucjach i organizacjach działających w województwie lubuskim na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.