LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS - III EDYCJA

Realizacja programów rozwojowych w 10 szkołach województwa lubuskiego w okresie 01.01.2011 r – 31.12.2012 r, w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt realizowany był w Partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej Górze a Gminami: Wschowa, Stare Kurowo, Drezdenko, Strzelce Krajeńskie i Powiatem Strzelecko – Drezdeneckim. Należy podkreślić bardzo ważną rolę jaką w tym czasie odegrały samorządy, pilnując aby wszystkie rozliczenia finansowe, wszystkie przetargi były prowadzone i rozliczane prawidłowo.

Realizacja programów rozwojowych w 10 szkołach województwa lubuskiego w okresie 01.01.2011 r – 31.12.2012 r, w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt realizowany był w Partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej Górze a Gminami: Wschowa, Stare Kurowo, Drezdenko, Strzelce Krajeńskie i Powiatem Strzelecko – Drezdeneckim. Należy podkreślić bardzo ważną rolę jaką w tym czasie odegrały samorządy, pilnując aby wszystkie rozliczenia finansowe, wszystkie przetargi były prowadzone i rozliczane prawidłowo.

W ramach projektu uczniowie brali udział w zajęciach pozalekcyjnych zarówno tych dodatkowych jak i wyrównawczych, łącznie w placówkach przeprowadzono 17 900 godzin zajęć pozalekcyjnych. Na zajęciach uczniowie korzystali z posiłków regeneracyjnych, których wydano ok. 59 000. Dodatkowo zaplanowane i zrealizowane zostały wycieczki edukacyjne, warsztaty nt. uzależnień i walki ze stresem oraz warsztaty z autoprezentacji. Ze środków projektowych sfinansowane zostały odwozy uczniów po zakończeniu zajęć do domów. W sumie w projekcie przejechanych zostało ok. 52 000 km.

Projekt to nie tylko zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, dowozy i dożywianie to również zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego niezbędnego do przeprowadzania zajęć. Placówki uczestniczące w działaniach projektowych zyskały m.in. drukarki, komputery, mikroskopy projektowe i elektroniczne, tablice interaktywne, rzutniki i ekrany. Jest to niewątpliwie wartość dodana projektu, gdyż sprzęt ten pozostanie w szkołach i będzie wykorzystywany przez kolejne lata.

Placówki oświatowe dzięki pozyskanym środkom mogły pokazać swoim uczniom, że mają szansę na poszerzenie horyzontów. Uczniowie przekonali się, że nawet jeśli chodzą do małej szkoły na wsi czy w niewielkim mieście, to mogą zostać laureatami konkursów przedmiotowych. Ich szanse nie są wcale mniejsze niż kolegów z dużych miasta. Dzięki takim działaniom, dzieci i młodzież z małych miejscowości przekonują się, że przy wytrwałości w dążeniu do celu można osiągnąć wszystko. Szczególną wartością dodaną tych przedsięwzięć jest zwiększenie efektywności nauczania poprzez prowadzanie do praktyki szkolnej metody projektu. Stwarza to niepowtarzalną okazję do szerokiego stosowania myślenia i działania projektowego w rozwiązywaniu problemów szkoły.

Projekt realizowany był w Partnerstwie:

1) Gmina Wschowa:

  • Szkoła Podstawowa w Konradowie
  • Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni
  • Szkoła Podstawowa w Siedlnicy
  • Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie

2) Gmina Stare Kurowo:

Szkoła Podstawowa w Starym Kurowie

3) Gmina Zwierzyn:

  • Szkoła Podstawowa w Zwierzynie
  • Gimnazjum w Zwierzynie

4) Gmina Drezdenko:

  • Gimnazjum nr 1 w Drezdenku

5) Gmina Strzelce Krajeńskie:

  • Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich

6) Powiat strzelecko- drezdenecki:

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich