LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS - II EDYCJA

 Celem projektu LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS - II EDYCJA było wdrożenie w 21 szkołach województwa lubuskiego programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, w szczególności z terenów wiejskich i małomiasteczkowych.

Realizacja programów rozwojowych w 21 szkołach województwa lubuskiego w okresie 01.10.2009 r- 31.10.2010 r, w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Programy były ukierunkowane na priorytety: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną oraz dodatkowe zajęcia nastawione na rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem: ICT, języków obcych, przedsiębiorczości oraz nauk przyrodniczo-matematycznych.

OPIS PROJEKTU:

 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 Cel:

Wdrożenie w 21 szkołach województwa lubuskiego programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, w szczególności z terenów wiejskich i małomiasteczkowych.

 Adresaci projektu:

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz uczniowie specjalistycznego ośrodka szkolenia wychowawczego. Bezpośrednia pomoc została udzielona ok. 3700 uczniom.

Projekt realizowany był w Partnerstwie:

1. Szkoła Podstawowa w Zwierzynie;

2. Gimnazjum w Zwierzynie;

3. Gimnazjum w Starym Kurowie;

4. Szkoła Podstawowa w Starym Kurowie;

5. Gimnazjum nr 1 w Drezdenku;

6. Szkoła Podstawowa w Deszcznie;

7. Gimnazjum w Deszcznie; 

8. Liceum Ogólnokształcące w Skwierzynie;

9. Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich;

10. Szkoła Podstawowa nr 6 w Świebodzinie; 

11. Szkoła Podstawowa nr 7 w Świebodzinie;

12. Gimnazjum Radoszynie;

13. Szkoła Podstawowa w Lubrzy;

14. Gimnazjum w Lubrzy;

15. Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie;

16. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich;

17. Szkoła Podstawowa w Siedlnicy; 

18. Szkoła Podstawowa w Konradowie;

19. Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni;

20. Gimnazjum w Maszewie;

21. I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie