LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS

Realizacja programów rozwojowych w 83 szkołach województwa lubuskiego w okresie 01.08.2008r - 30.09.2009r., w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Programy były ukierunkowane na priorytety: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną oraz dodatkowe zajęcia nastawione na rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem: ICT, języków obcych, przedsiębiorczości oraz nauk przyrodniczo-matematycznych.

W realizacji projektu Lubuska Szkoła Równych Szans udział wzięły 83 szkoły z terenu województwa lubuskiego – w tym: 44 szkoły podstawowe, 21 gimnazjów oraz 18 szkół ponadgimnazjalnych.

Realizacja programów rozwojowych w 83 szkołach województwa lubuskiego w okresie 01.08.2008r - 30.09.2009r., w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Programy były ukierunkowane na priorytety: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną oraz dodatkowe zajęcia nastawione na rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem: ICT, języków obcych, przedsiębiorczości oraz nauk przyrodniczo-matematycznych.

W realizacji projektu Lubuska Szkoła Równych Szans udział wzięły 83 szkoły z terenu województwa lubuskiego – w tym: 44 szkoły podstawowe, 21 gimnazjów oraz 18 szkół ponadgimnazjalnych.

 

OPIS PROJEKTU:

 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 Cel:

Wdrożenie w 83 szkołach województwa lubuskiego programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, w szczególności z terenów wiejskich i małomiasteczkowych.

 Adresaci projektu:

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (12,8 tys. osób, 10% wszystkich uczniów w województwie lubuskim) realizujących kształcenie ogólne. 72% szkół biorących udział w projekcie jest położonych na obszarach wiejskich. Grupą docelową projektu była również kadra szkół oraz ich organów prowadzących, która dzięki nabytym umiejętnościom w działaniach projektowych przyczyni się do kontynuacji zadań zainicjowanych w projekcie.

Projekt realizowany był w Partnerstwie:

 1. Szkoła Podstawowa w Bogaczowie
 2. Szkoła Podstawowa w Bojadłach
 3. Szkoła Podstawowa w Borowie Wielkim
 4. Szkoła Podstawowa w Broniszowie
 5. Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie
 6. Gimnazjum nr 1 w Drezdenku
 7. Szkoła Podstawowa w Drzonkowie
 8. Gimnazjum w Drzonkowie
 9. Szkoła Podstawowa w Gozdnicy
 10. Gimnazjum w Gozdnicy
 11. Szkoła Podstawowa w Górzynie
 12. Szkoła Podstawowa w Klenicy
 13. Szkoła Podstawowa w Konradowie
 14. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kożuchowie
 15. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kożuchowie
 16. Gimnazjum w Kożuchowie
 17. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku
 18. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku
 19. Szkoła Podstawowa w Łęknicy
 20. Gimnazjum w Bojadłach
 21. Szkoła Podstawowa w Bytnicy
 22. Szkoła Podstawowa w Deszcznie
 23. Gimnazjum w Deszcznie
 24. Szkoła Podstawowa w Kołczynie
 25. Szkoła Podstawowa w Kamieniu Wielkim
 26. Gimnazjum nr 1 w Lubsku
 27. Zespół Szkół Technicznych w Lubsku
 28. Gimnazjum w Łęknicy
 29. Zespół Szkół w Małomicach
 30. V Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
 31. Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzeczu
 32. Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym
 33. Szkoła Podstawowa w Niwiskach
 34. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowej Soli
 35. Gimnazjum nr 1 w Nowej Soli
 36. Gimnazjum nr 2 w Nowej Soli
 37. Liceum Ogólnokształcące w Nowej Soli
 38. Liceum Ogólnokształcące w ZST Elektryk w Nowej Soli
 39. Liceum Profilowane w ZST Elektryk w Nowej Soli
 40. Szkoła Podstawowa w ZS nr 1 w Nowym Miasteczku
 41. Gimnazjum w ZS nr 1 w Nowym Miasteczku
 42. Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim
 43. Szkoła Podstawowa w Ochli
 44. Gimnazjum w Pomorsku
 45. Szkoła Podstawowa w Przylepie
 46. Gimnazjum w Przylepie
 47. Szkoła Podstawowa w Przytocznej
 48. Szkoła Podstawowa w Siedlnicy
 49. Liceum Ogólnokształcące w Skwierzynie
 50. Szkoła Podstawowa w Smogórach
 51. Gimnazjum w Starym Kurowie
 52. Szkoła Podstawowa w Starym Kisielinie
 53. Szkoła Podstawowa w Stypułowie
 54. Gimnazjum w Brzeźnicy
 55. I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie
 56. Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy
 57. I Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie
 58. Szkoła Podstawowa nr 8 w Zielonej Górze
 59. Szkoła Podstawowa nr 6 w Świebodzinie
 60. I Liceum Ogólnokształcące w Żarach
 61. Zespół Szkół Technicznych w Świebodzinie
 62. Szkoła Podstawowa nr 3 w Żarach
 63. Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie przy Ośrodku Leczenia Chorób Układu Oddechowego
 64. Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie
 65. Szkoła Podstawowa w Zawadzie
 66. Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej Górze
 67. Szkoła Podstawowa nr 7 w Zielonej Górze
 68. Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze
 69. Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach
 70. Gimnazjum w Skwierzynie
 71. Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonej Górze
 72. Szkoła Podstawowa w Zwierzynie
 73. Gimnazjum nr 7 w Zielonej Górze (Zachodnia)
 74. Gimnazjum nr 7 w Zielonej Górze (Szosa Kisielińska)
 75. Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze
 76. Katolickie Gimnazjum w Zielonej Górze
 77. IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
 78. I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
 79. Liceum Katolickie w Zielonej Górze
 80. VI Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
 81. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie
 82. Zespół Szkół Mechanicznych w Nowej Soli
 83. III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze