LUBUSKA AKADEMIA DEBAT SZKOLNYCH

Projektu pn. „LUBUSKA AKADEMIA DEBAT SZKOLNYCH”, który będzie realizowany do kwietnia przyszłego roku. Projekt otrzymano z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W miesiącu marcu 2015 r rozpoczęła się realizacja projektu pn. „LUBUSKA AKADEMIA DEBAT SZKOLNYCH”, który będzie realizowany do kwietnia przyszłego roku. Projekt otrzymano z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 Projekt uzyskał specjalne wyróżnienie „Patronat Prezydenta RP. 25-lecie Samorządności”. Jest ono nadawane dla uhonorowania inicjatyw i wydarzeń, które nawiązują do rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych oraz są prezentacją dorobku i sukcesów odrodzonego samorządu terytorialnego w wolnej Polsce.

Honorowym Patronatem  objęli również: Marszałek Województwa Lubuskiego, oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dodatkowym wsparciem w działaniach i promocji projektu będzie Honorowy Patronat Lubuskiego Kuratora Oświaty orazDyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

 Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania w życie społeczne i obywatelskie młodzieży-uczniów ze szkół w województwie lubuskim poprzez udział w debatach i sejmikach młodzieżowych i dziecięcych.

Osiągnięte to zostanie przez wypracowanie standardów organizacji debat oksfordzkich szkolnych z zaangażowaniem środowiska lokalnego w 60 szkołach województwa lubuskiego. Dodatkowo 100 przedst. jst i ngo w województwie weźmie udział w debatach i sejmikach uczniowskich.

Zorganizowany zostanie konkurs na najlepszą inicjatywę lokalną w zakresie praw obywatelskich i samorządności zorganizowaną przez uczniów 3 poziomów szkół. Autorzy zwycięskich projektów pojadą na wizytę studyjną do sejmu i senatu w Warszawie.

Promocja szkół, które zorganizowany najlepszą inicjatywę lokalną odbędzie się podczas konferencji podsumowującej działania projektu oraz w mediach.

Dodatkowo działania obejmą też  nauczycieli poprzez warsztaty z zakresu podejmowania inicjatyw lokalnych oraz dla kadry FRDL z organizowania debat oksfordzkich zadbamy o kontynuację podjętych działań po zakończeniu realizacji projektu.