INFOTECH – wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przez 100 uczniów/uczennic (min. 20 K) i 15 nauczycieli/nauczycielek (min. 7 K) Technikum Programistycznego Info Tech poprzez udział w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych, rozwijających kompetencje kluczowe, szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz stażach zawodowych 30 uczniów i 2 nauczycieli.

Projekt „INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej” o nr RPPD.03.03.01-20-0212/18 realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, 00-680 Warszawa (zwaną w dalszej części „Liderem”) oraz Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju z siedzibą w Czarnej Białostockiej przy ul. Jerzego Bromboszcza 9, 16-020 Czarna Białostocka (zwanym w dalszej części „Partnerem”) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Realizatorem projektu w imieniu Partnera jest: Technikum Programistyczne Info Tech z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40, 15-472 Białystok.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przez 100 uczniów/uczennic (min. 20 K) i 15 nauczycieli/nauczycielek
(min. 7 K) Technikum Programistycznego Info Tech poprzez udział w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych, rozwijających kompetencje kluczowe, szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz stażach zawodowych 30 uczniów i 2 nauczycieli do końca sierpnia 2021.

 

Wartość projektu – 1 323 176,40 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 124 699,95 zł 

Nr umowy: RPPD.03.03.01-20-0212/18

 

Formy wsparcia w ramach projektu:

 1. Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli,
 2. Zajęcia dodatkowe dla uczniów, tj.:
 1. Zajęcia dodatkowe z matematyki (wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów matematycznych kompetencji kluczowych),
 2. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów językowych kompetencji kluczowych),
 3. Zajęcia dodatkowe z informatyki,
 4. Koło programistyczne,
 5. Koło – Robotyka,
 6. Kurs programowania
 7. Biała i zielona szkoła – szkolenie wyjazdowe,
 8. Kurs zarządzanie projektami- kurs oraz egzamin z PMP (AGILE) SCRUM- PROFESSIONAL SCRUM MASTER CERTIFICATIONS,
 9. Szkolenie z języka angielskiego wyrównujące szanse edukacyjne,
 10. Szkolenie z matematyki wyrównujące szanse edukacyjne,
 11. Szkolenie z informatyki wyrównujące szanse edukacyjne,

 

 1. Działania w projekcie przewidziane dla nauczycieli:
 1. Studia podyplomowe dla nauczycieli,
 2. Szkolenie z prowadzenia eksperymentu edukacyjnego,
 3. Szkolenie w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.

Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną doposażone pracownie IT oraz matematyczna. Powołana zostanie Rada Przedsiębiorców zrzeszająca firmy branży technologicznej oraz uczniów.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.

Informacje o projekcie i zasadach rekrutacji: wszelkie informacje i szczegóły dot. projektu można uzyskać w:

 • Biurze Projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, tel. 85 732 17 88, faks 85 732 94 84, e-mail:frdl-pc@frdl.bialystok.pl; www.frdl.bialystok.pl
 • Biurze Realizatora: Technikum Programistyczne Info Tech z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40, 15-472 Białystok

REKRUTACJA

Rozpoczęliśmy rekrutację do udziału w projekcie. Prosimy o zapoznanie się dostępną poniżej dokumentacja rekrutacyjną. Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w projekcie. Formularz rekrutacyjny dostępny u Realizatora Projektu.

Regulamin rekrutacjipobierz

Aneks do regulaminu rekrutacjipobierz

Zapytane ofertowe z dnia 25.09.2019 r. na wybór Wykonawcy na organizację i realizację Studiów Podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu "INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej"- pobierz

Zapytanie ofertowe z dnia 15.10.2019 r. na prowadzenie zajęć dodatkowych oraz wyrównujących szanse edukacyjne dla ucznióww ramach projektu "INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej"- pobierz

Zapytanie ofertowe z dnia 21 listopada 2019 r. na dostawę komputerów przenośnych do 4 pracowni do Technikum Programistycznego Info Tech w Białymstoku w ramach projektu "INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej"- pobierz

Zapytanie ofertowe z dnia 13.01.2020 r. na wynajem sal szkoleniowych, zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników projektu "INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej"- pobierz

Zapytanie cenowe z dnia 28.01.2020 r. na transport uczestników projektu "INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej" na "białą szkołę"- pobierz

Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2020 r. na prowadzenie zajęć dla uczestników projektu "INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej" w ramach "białej szkoły"- pobierz

Załącznik nr 1- pobierz

Załącznik nr 2- pobierz

Zapytanie ofertowe z dnia 04.09.2020 r. na wynajem sal szkoleniowych, zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników projektu "INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej" w ramach "zielonej szkoły"- pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz

Załącznik nr 3 - pobierz

Zapytanie cenowe z dnia 08.09.2020 r. na trenerów prowadzących szkolenia podczas zielonej szkoły w dniach 28.09.2020-01.10.2020 w ramach projektu "INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej" - pobierz

Załącznik nr 1-- pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz

Zapytanie cenowe z dnia 15.09.2020 na transport uczestników projektu "INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej" na "zieloną szkołę".- pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz

Zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2020 na wybór Wykonawcy na organizację i realizację Studiów Podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu "INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej" pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz

Zapytanie ofertowe z dnia 07.10.2020 r. na prowadzenie zajęć kursu programowania w ramach projektu „INFOTECH- wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. pobierz

Załącznik nr 1- pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz