e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego

Strona www projektu: e-misja.com.pl
Obszar tem­aty­czny pro­jek­tu: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Insty­tuc­ja kontraktująca/sponsor: Min­is­terst­wo Cyfryzacji Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Lid­er pro­jek­tu: FRDL MIS­T­iA
Part­ner pro­jek­tu: Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „MERITUM”
Czas trwa­nia: 01.08.2018 — 31.10.2020

Wartość projektu: 4 998 995,10 zł Dofinansowanie: 4 948 455,10 zł

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i województwa podkarpackiego oraz zwiększenie stopnia wykorzystania e-usług. Ponadto założenia projektu zmierzają do rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz TIK, nabycia umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu, jak i rozwijania umiejętności bardziej zaawansowanych wśród mieszkańców obu województw, a także stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym – w gminach.

Projekt obejmuje przeszkolenie 8036 osób dorosłych, w tym 402 osoby z niepełnosprawnościami. Kwota, o którą mogą się ubiegać gminy, to od 15.000 zł do 150.000 zł. W ramach otrzymanych środków Grantobiorcy mogą nie tylko zapewnić przygotowanie merytoryczne i wynagrodzenie dla swoich instruktorów, ale także zakupić sprzęt potrzebny do prowadzenia szkoleń, zorganizować miejsce spotkań dla uczestników zajęć, a także odpowiednio wypromować cykl spotkań, aby każdy zainteresowany członek lokalnej społeczności mógł w nich uczestniczyć.

Tem­atyka szkoleń:

  1. „Rodz­ic w Internecie”
  2. „Mój biznes w sieci”
  3. „Moje finanse i transakc­je w sieci”
  4. „Dzi­ałam w sieci­ach społecznoś­ciowych”
  5. „Tworzę włas­ną stronę inter­ne­tową (blog)”
  6. „Rol­nik w sieci”
  7. „Kul­tura w sieci”

Kierownik projektu: Ewelina Dańko Dane kontaktowe: 12 633 51 / ewelina.danko@mistia.org.pl

Lp. Grantobiorcy Kwota dofinansowania
1 Gmina Tryńcza 20 160,00 zł
2 Gmina Bukowsko 112 000,00 zł
3 Gmina Dukla 100 784,00 zł
4 Gmina Świlcza 143 010,00 zł
5 Gmina Jedlicze 141 120,00 zł
6 Gmina Jarosław 130 430,00 zł
7 Gmina Ludwin 61 516,00 zł
8 Gmina Ropczyce 138 170,00 zł
9 Gmina Markowa 120 960,00 zł
10 Gmina Grabowiec 66 534,00 zł
11 Gmina Kurów 74 800,00 zł
12 Gmina Padew Narodowa 116 580,00 zł
13 Gmina Radomyśl Wielki 96 740,00 zł
14 Gmina Przecław 125 540,00 zł
15 Gmina Harasiuki 120 960,00 zł
16 Gmina Kamień 147 083,00 zł
17 Gmina Lesko 100 800,00 zł
18 Gmina Kuryłówka 150 000,00 zł
19 Gmina Raniżów 100 794,00 zł
20 Gmina Brzostek 78 379,62 zł
21 Gmina Rybczewice 148 960,00 zł
22 Gmina Sanok 127 670,00 zł
23 Miasto Tarnobrzeg 56 000,00 zł
24 Gmina Wiązownica 149 292,00 zł
25 Gmina Wojciechów 94 080,00 zł
26 Gmina Kolbuszowa 125 185,00 zł
27 Gmina Rymanów 147 840,00 zł
28 Gmina Tuszów Narodowy 89 600,00 zł
29 Gmina Haczów 94 075,00 zł
30 Gmina Zarszyn 149 520,00 zł
31 Gmina Radomyśl nad Sanem 150 000,00
32 Gmina Rakszawa 56 000,00 zł
33 Miasto Krosno 147 840,00 zł
34 Gmina Orły 56 000,00 zł
35 Gmina Nowa Sarzyna 56 000,00 zł
36 Gmina Grodzisko Dolne 147 840,00 zł
37 Gmina Przeworsk 147 840,00 zł
38 Gmina Wadowice Górne 56 000,00 zł
39 Gmina Czermin 56 000,00 zł
40 Gmina Mielec 56 000,00 zł
41 Gmina Księżpol 150 000,00 zł
42 Gmina Krasnystaw 56 000,00 zł
43 Gmina Komarów-Osada 35 897, 38 zł