Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej

Celem ogólnym projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego im.Adama Mickiewicza w Białymstoku poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych pożądanych na rynku pracy oraz kształtowania postaw(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Projekt 

Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej

Nr umowy: RPPD.03.01.02-20-0130/15

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

 

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ILO poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych pożądanych na rynku pracy oraz kształtowania postaw(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) wśród 240 uczniów (min. 91 K) ILO.

Formy wsparcia w ramach projektu:

1.Informatyczne kompetencje kluczowe:

– Doposażenie pracowni TIK
– Szkolenie dla kadry pedagogicznej
– Warsztaty informatyczne
– Camp-y informatyczne

2.Matematyczne kompetencje kluczowe:

– Doposażenie pracowni przedmiotowej
– Camp-y matematyczne
– Warsztaty matematyczne

3. Językowe kompetencje kluczowe:

– Szkolenia językowe – język angielski

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

– Warsztaty kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości i inicjatywności
– Warsztaty związane z wzmocnieniem kompetencji i nabycia przez uczniów umiejętności związanych z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej.
Udział w projekcie jest bezpłatny

Okres realizacji: 01.08.2017 r. – 31.07.2019 r.

Informacje o projekcie i zasady rekrutacji: wszelkie informacje i szczegóły dot. projektu można uzyskać w:

  • biurze projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, tel. 85 732 17 88, faks 85 732 94 84, e-mail:frdl-pc@frdl.bialystok.plwww.frdl.bialystok.pl
  • biuro realizatora: I Liceum Ogólnokształcące im.Adama Mickiewicza w Białymstoku, ul.Brukowa 2, 15-950 Białystok, tel. 85 742-57-72, fax 85 742-58-07 e-mail:ilo@ilo.pl, www.ilo.pl,

REKRUTACJA

Rozpoczęliśmy rekrutację do udziału w projekcie. Prosimy o zapoznanie się dostępną poniżej dokumentacja rekrutacyjną. Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w projekcie.

Załączniki:

Regulamim rekrutacyjny – pobierz

OSWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – os. pełnoletni
OSWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU –os.niepełnoletnia
OSWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU –nauczyciel
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – pobierz
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE- os. pełnoletnia
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE- nauczyciel

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zaproszenie do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych oraz usługi gastronomiczno-hotelowej w ramach projektu „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej”- pobierz
załącznik nr 1 –pobierz
załącznik nr 2-pobierz
załącznik nr 3-pobierz
załącznik nr 4-pobierz
załącznik nr 5-pobierz

2. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów, serwerów, routerów i tablic interaktywnych do ILo w Białymstoku – pobierz

załącznik nr 1 –pobierz
załącznik nr 2-pobierz
załącznik nr 3-pobierz

3. Koszt transport uczestników projektu „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej” z Białegostoku (ul. Brukowa 2) do Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnego „PROSERWY”, Serwy 18, 16-326 Płaska :
– treść zapytania- pobierz
– formularz oferty – pobierz
– harmonogram szkoleń- pobierz
-OSWIADCZENIE- pobierz

4. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów,oprogramowania, serwerów, routerów i tablic interaktywnych do ILo w Białymstoku – pobierz

załącznik nr 1 –pobierz
załącznik nr 2-pobierz
załącznik nr 3-pobierz

5. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów,oprogramowania, serwerów, routerów/accesspointów i tablic interaktywnych do ILo w Białymstoku – pobierz

załącznik nr 1 –pobierz
załącznik nr 2-pobierz
załącznik nr 3-pobierz

6. Zapytanie ofertowe  na dostawę komputerów stacjonarnych i tablic interaktywnych do I LO w Białymstoku - pobierz

załącznik nr 1- pobierz

załącznik nr 2- pobierz

załacznik nr 2 a- pobierz

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

Wartość projektu- 930 592,50 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 790 971,78 zł 

Nr umowy: RPPD.03.01.02-20-0130/15

 

Instytucja realizująca projekt

Projekt realizowany jest przez

  •  Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum (LIDER PROJEKTU),

ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok,
tel. 85 732 17 88
email: frdl-pc@frdl.bialystok.pl,
www.frdl.bialystok.pl 

  • Miasto Białystok (Partner projektu)

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

  • I Liceum Ogólnokształcące im.Adam Mickiewicza (realizator projektu)

ul. Brukowa 2, 15-950 Białystok
tel.  (85) 742 57 72, fax: (85) 742 58 07
email:ilo@ilo.pl
www.ilo.pl