Stosowanie przepisów o świadczeniach rodzinnych w praktyce. Wybrane zagadnienia orzecznicze

Cele i korzyści
 • Poznanie podstaw prawnych dotyczących prowadzenia postępowań w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych.
 • Analiza najnowszego orzecznictwa mającego wpływ na wydawane decyzje.
 • Omówienie zmian mających wpływ na ustalenie dochodu (także tych związanych z Covid-19, w szczególności zawieszona działalność, obniżka pensji), jego utratę oraz uzyskanie.
 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu ustalania osób uprawnionych do świadczeń.
 • Przedstawienie zasad wyliczania i przyznawania świadczenia „złotówka za złotówkę”.
 • Wskazanie właściwego sposobu prowadzenia postępowania wyjaśniającego, zmiany decyzji świadczeniowych po zmianie sytuacji dochodowej strony, koordynacji świadczeń rodzinnych, a także ustalania i dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych.
 • Omówienie procedury przyznawania świadczenia rodzicielskiego, a także świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wyrokami TK.
 • Poznanie najczęściej popełnianych błędów skutkujących uchyleniem decyzji.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych z zakresu tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Katalog osób uprawnionych do świadczeń, w tym dla cudzoziemców, skład rodziny
 2. Obliczanie dochodu rodziny w świadczeniach rodzinnych przy uwzględnieniu nowych regulacji dotyczących dochodu:
  • czy należy uwzględniać zasiłek chorobowy, stypendia doktoranckie?
  • jak potraktować wpływy z zawieszonej działalności?
  • kiedy obniżka pensji będzie dochodem utraconym?
  • jak wliczać alimenty otrzymane w połowie roku?
  • wliczanie dochodu męża, a otrzymywane alimenty.
 3. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych przy uwzględnieniu zasady „złotówka za złotówkę”.
 4. Postępowanie wyjaśniające:
  • wzywanie do uzupełnienia wniosku,
  • odpowiednie pouczenia,
  • doręczenia,
  • pozostawianie podania bez rozpoznania a bezczynność organu,
  • konieczność wyjaśnień stanu faktycznego a wezwania kierowane do strony i pracodawców.
 5. Zmiana decyzji świadczeniowych po zmianie sytuacji dochodowej strony  formułowanie wyrzeczenia, prawidłowe wskazywanie daty zmiany.
 6. Procedury przyznawania świadczenia rodzicielskiego:
  • osoby uprawnione do świadczenia rodzicielskiego,
  • odmowa przyznania świadczeń,
  • okres przysługiwania świadczenia,
  • zmiana decyzji o świadczeniu rodzicielskim.
 7. Regulacje dotyczące świadczeń nienależnie pobranych
  • ustalanie świadczeń nienależnie pobranych,
  • zmiana trybów dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych.
 8. Procedury koordynacji świadczeń rodzinnych -tryby postępowania.
 9. Przyznawanie świadczeń pielęgnacyjnych w świetle orzecznictwa i problemów związanych z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego.
 10. Elektroniczne przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne, informatyzacja postępowań rodzinnych i procedury administracyjnej.
 11. Prowadzenie postępowania dowodowego w drodze zbierania danych elektronicznych oraz w drodze pisemnej: obowiązki organu i obowiązki strony postępowania.
 12. Pytania i konsultacje.
zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy JST i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zajmujący się prowadzeniem spraw z zakresu przyznawania świadczeń rodzinnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń