Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej

Miejsce
Zielona Góra
Termin
24 września 2020
Czas trwania
09:30 - 14:30
Cena
409 zł
Cele i korzyści

Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą zarządzania sekretariatem a w szczególności:
• poznają techniki skutecznej organizacji pracy biura.
• zdobędą wiedzę dotyczącą podstawowych kompetencji niezbędnych na stanowisku asystenta/asystentki.
• poznają zasady przepływu informacji.
• dowiedzą się jak efektywnie zarządzać sobą w czasie.
• zostaną zapoznani z zasadami etykiety.
• dowiedzą się, jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie – w tej części szkolenia uczestnicy poznają zasady pracy w sekretariacie, przedyskutują kodeks etyczny pracownika sekretariatu oraz wyodrębnią kluczowe kompetencje niezbędne do wykonywania obowiązków zawodowych na tym stanowisku:
• Sekretariat „sercem i wizytówką” urzędu.
• Rola sekretariatu w sprawnym funkcjonowaniu urzędu.
• Etyka zawodowa pracy w sekretariacie.
• Profesjonalizm funkcjonowania sekretariatu.
• Kompetencje pracownika sekretariatu + moja analiza SWOT (słabe strony, mocne strony, - szanse i zagrożenia).
2. Sekretariat jako centrum zarządzania przepływem informacji - w tej części szkolenia uczestnicy poznają zasady przepływu informacji pisemnych, telefonicznych, ustnych, redagowania dokumentów urzędowych oraz przećwiczą ich tworzenie w formie warsztatów:
• Przepływ informacji.
• Proces komunikacji (nadawanie komunikatów, aktywne słuchanie, mowa ciała).
• Rozmowy telefoniczne (etykieta telefoniczna, anonsowanie rozmów, filtrowanie rozmów, umawianie spotkań, pozyskiwanie i udzielanie informacji.
• Przez telefon, ochrona informacji).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy sekretariatów (urzędy miasta, gminy, PCPR, OPS, świetlice, Caritas, biblioteki, szkoły, przedszkola, kuratorzy sądowi).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psycholog, coach, trener, 14-letnim doświadczeniem. Absolwentka psychologii ze specjalnością psychologia pracy, organizacji i zarządzania, pedagogiki i pracy socjalnej. Ukończyła Szkołę Coachingu w Instytucie Rozwoju Biznesu. Jest certyfikowanym coachem „The Practicioner Coach Diploma”, akredytowanym przez Noble Manhattan Coaching oraz International Institut of Coaching and Mentoring. Posiada certyfikat Zarządzanie projektami PRINCE2 na poziomie Foundation. Doświadczenie zawodowe w charakterze asystentki zarządu. Tworzy gry szkoleniowe rozwijające kompetencje miękkie oparte na wiedzy z zakresu psychologii i wykorzystuje je podczas szkoleń. Specjalizuje się w szkoleniach z rozwijania kompetencji menedżerskich, a także m.in. z zakresu: budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, asertywności, motywowania, automotywacji, autoprezentacji, wizażu, etykiety biznesowej i towarzyskiej, radzenia sobie ze stresem, równowagi między pracą a życiem osobistym, rozwiązywania konfliktów, treningu interpersonalnego, zarządzania sobą w czasie, wspierania rozwoju, coachingu, wyzwalania kreatywności, negocjacji, pedagogiki i wychowania.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
FRDL Zielona Góra

Al. Niepodległości 16/9

(3 piętro)

65-048 Zielona Góra

Koordynatorzy
Anna Szumkowska
Agnieszka Badurek