Naruszenia ochrony danych osobowych z uwzględnieniem pracy zdalnej

Ważne informacje o szkoleniu

Jak urzędy radzą sobie z pracą zdalną? Czy wykonując swoje obowiązki zdalnie prawidłowo zabezpieczamy przetwarzane przez nas dane? Czy umiemy zidentyfikować naruszenie ochrony danych i czy wiemy jak wtedy reagować? Na te i inne ważne pytania odpowiemy na szkoleniu!

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest omówienie zasad reagowania na naruszenia ochrony danych osobowych i ich dokumentowania w przypadku pracy zdalnej. 
• Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy poznają procedury obsługi naruszeń, ich dokumentowania, zdobędą też wiedzę o potencjalnych zagrożeniach naruszeniami w przypadku pracy zdalnej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Na jakie rozwiązania zwrócić uwagę, organizując pracę zdalną.
2. Jakie procedury warto opracować w przypadku pracy zdalnej?
3. Jak reagować na incydenty i naruszenia związane z pracą zdalną?
4. Stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych – czyja to kompetencja w przypadku pracy zdalnej?
5. Zgłaszanie incydentu lub naruszenia wewnątrz organizacji, – na co zwrócić uwagę w przypadku pracy zdalnej.
6. Realizacja obowiązku zawiadomienia osoby fizycznej o naruszeniu ochrony danych osobowych.
7. Jak ma wyglądać dokumentowanie naruszeń?
8. Jaka jest rola IOD przy obsłudze incydentów, zgłaszaniu naruszenia do organu nadzorczego i informowaniu osoby fizycznej?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji samorządowej, samorządowych jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe szczególnie tych instytucji, które organizują pracę w systemie zdalnym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, praktyk w zakresie ochrony danych osobowych i udostępniania informacji. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Praktyków Prawa Ochrony Danych (SPOD). Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Jest współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Łodzi. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym wielu monografii.

zwiń
rozwiń