Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w samorządzie oraz metody pracy kontrolera. Zmiany organizacyjne i prawne spowodowane epidemią

Cele i korzyści
 • Omówienie nowych uwarunkowań organizacji kontroli wewnętrznej instytucjonalnej;
 • Omówienie zmian przepisów prawa wprowadzonych w związku z epidemią mających wpływ na wykonywanie czynności kontrolnych;
 • Zdobycie lub/i poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania kontroli wewnętrznej w urzędach samorządowych oraz jednostkach im podległych;
 • Poszerzenie praktycznych umiejętności z zakresu opracowywania dokumentacji pokontrolnej;
 • Kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia kontroli;
 • Ugruntowanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego;
 • Zdobycie umiejętności przygotowania dokumentacji pokontrolnej w tym zawiadomień m.in. do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, prokuratury, urzędu skarbowego.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Nowe uwarunkowania organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej instytucjonalnej .
 2. Zmiany przepisów prawa wprowadzone w związku z epidemią mające wpływ na wykonywanie czynności kontrolnych.
 3. Organizacja i rola kontroli wewnętrznej w urzędzie/ jednostce organizacyjnej.
 4. Prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego - kodeks etyki kontrolera.
 5. Roczny plan kontroli .
 6. Etapy postępowania kontrolnego oraz dokumentacja pokontrolna wytwarzanej na każdym z etapów postępowania kontrolnego:
 1. Planowanie kontroli (program kontroli, przygotowanie kontrolerów do czynności kontrolnych).
 2. Wszczęcie postępowania kontrolnego.
 3. Czynności kontrolne i ich dokumentowanie.
 4. Dowody kontrolne.
 5. Akta kontroli.
 6. Projekt wystąpienia pokontrolnego lub protokół kontroli.
 7. Zastrzeżenia.
 8. Realizacja wyników kontroli.
 • Wystąpienie pokontrolne.
 • Informacje pokontrolne.
 • Zawiadomienia do innych organów (policja, prokuratura, urząd skarbowy, rzecznik dyscypliny finansów publicznych) wraz z prezentacją przykładowych wzorów zawiadomień.
 1. Korzystanie z pomocy biegłych i specjalistów.
 2. Standardy sprawozdawcze kontroli.
 1. Prezentacja przykładowych metod doboru próby do kontroli oraz omówienie progu istotności, liczebność próby i interpretacji wyników kontroli na podstawie kontroli próby.
 2. Podsumowanie zajęć. Pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby wykonujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w JST i jednostkach im podległych; kadra zarządzająca urzędów i jednostek; osoby zarządzające lub koordynujące zadania z zakresu kontroli wew.; kontrolerzy wewnętrzni; pracownicy zobowiązani do kontroli i rozliczania dotacji udzielanych m. in. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy. Aktywny kontroler specjalizujący się w kontroli instytucji kultury. Praktyk w zakresie zarządzania. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej oraz z zakresu audytu wewnętrznego.

zwiń
rozwiń