Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego, lider Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, realizowanego ze środków EOG, poszukuje osoby na stanowisko Księgowa/ Księgowy.

Charakterystyka stanowiska:

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (Active Citizens Fund – Regional) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Jego celem jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego w zakresie przestrzegania praw człowieka, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienia grup zagrożonych wykluczeniem.

Księgowa / Księgowy to osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji księgowo-administracyjnej w zgodzie z Ustawą o rachunkowości i wytycznymi Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w tym opisywanie dokumentów księgowych, dekretacje, sprawozdawczość finansową i monitoring finansowy.

Podczas realizacji Programu przewidywane jest przyznanie ok. 475 grantów , jak również inne działania o charakterze międzynarodowym. Program jest realizowany od września 2020 r. do grudnia 2024 r. 

Szczegółowe informacje o Programie dostępne na stronie:
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/

Zakres zadań:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych związanych z Programem Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny;
 • księgowanie operacji finansowych, kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, dekretacja i opisywanie dokumentów kosztowych w zgodzie z wytycznymi programowymi i polityką rachunkowości Fundacji, uzgadnianie sald z grantobiorcami;
 • analiza finansowa i opracowywanie zestawień finansowych do raportów dla donorów (elektroniczny system wewnętrzny i system donorów);
 • kontrola przepływów finansowych i monitorowanie finansowe realizowanych projektów;
 • współpraca przy zewnętrznych audytach i kontrolach;
 • identyfikowanie nieprawidłowości o charakterze finansowym w realizacji dofinansowanych projektów i proponowanie działań zapobiegawczych i naprawczych; 
 • ścisła współpraca z zespołem zarządzającym Programem, w tym w szczególności z kierowniczką finansową Programu oraz główną księgową FRDL według zasad obowiązujących w Fundacji;
 • wsparcie zespołu księgowego Fundacji w innych projektach.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (w zakresie finansów i/lub rachunkowości);
 • znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy podatku od osób prawnych;
 • udokumentowane 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości finansowej, w tym przygotowanie dokumentacji do kontroli i audytu;
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów zagranicznych;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (praca w elektronicznym systemie sprawozdawczym, kontakty robocze w języku angielskim);
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej;
 • sumienność, systematyczność, rzetelność i samodzielność.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, w tym w szczególności przy projektach grantodawczych i międzynarodowych;
 • znajomość programu księgowego SAP.

Oferujemy/Zapewniamy:

 • umowę o pracę, w tym 3-miesięczny okres próbny;
 • pracę o charakterze hybrydowym w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego (praca zdalna łączona z pracą w biurze);
 • stabilność zatrudnienia w organizacji o ugruntowanej pozycji w środowisku pozarządowych i samorządowym;
 • możliwość szkoleń, rozwoju i podnoszenia własnych kompetencji w środowisku krajowym i międzynarodowym;
 • pracę w zaangażowanym zespole na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV (wraz z poniższą zgodą o możliwości przetwarzania danych w celach rekrutacyjnych) oraz krótkiego listu motywacyjnego na adres: kadry@frdl.org.pl.

Na aplikacje czekamy do 15 września 2021 roku. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.

Rozpoczęcie pracy planowane jest od listopada lub grudnia 2021 roku.

Klauzula informacyjna

Prosimy o zawarcie w CV zgody na przetwarzanie danych następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji i niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, na stanowisko Specjalista ds. finansowych Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji w celu wprowadzenia tych danych do bazy Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.