Gmina Szczurowa, we współpracy z FRDL MISTiA, rozpoczęła prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju na lata 2021–2030. 2 lipca w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu odbył się pierwszy warsztat strategiczny. Konsultanci FRDL MISTiA wprowadzili uczestników w proces planowania strategicznego oraz przedstawili wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej, a następnie przeprowadzona została dyskusja na temat kluczowych potrzeb i problemów lokalnych. Proces odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w kontekście epidemii SARS-CoV-2.