W dniu 25 lutego br. w godzinach 12:00-15:00 odbędzie się otwarte spotkanie Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jst, podczas którego zostanie omówiony temat: Kontrola Prezesa UODO.

Szczegółowy program:

1. Podstawy prawne kontroli ochrony danych osobowych

2. Jak przygotować się do kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

3. Rozpoczęcie kontroli – aspekty formalne i organizacyjne

4. Przebieg kontroli i kompetencje kontrolujących

5. Rola pracowników kontrolowanego w trakcie kontroli

6. Dokumentowanie w trakcie kontroli i wykazywanie rozliczalności

7. Współpraca z podmiotem przetwarzającym w trakcie kontroli

8. Tajemnica przedsiębiorstwa w trakcie kontroli

9. Protokół i zgłaszanie zastrzeżeń

10. Odpowiedzialność karna w związku z kontrolą

Spotkanie Forum poprowadzi ekspert będący radcą prawnym, doktorem nauk prawnych. Prelegent prowadzi kancelarię radców prawnych, jest wykładowcą akademickim, redaktorem naczelnym "ABI Expert", wiceprezesem Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych, redaktorem naukowym komentarza do RODO "Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz" (Warszawa 2018), autorem pierwszej na rynku książki o tematyce ODO i pracy zdalnej "Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej" (Warszawa 2020) oraz ponad stu publikacji z dziedziny ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego.

Najbliższe spotkanie Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jst będzie spotkaniem otwartym, co oznacza, że mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane osoby - także niebędące członkami Forum.

Osoby chcące wziąć udział w otwartym spotkaniu Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jst powinny wypełnić kartę zgłoszenia wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, których wzory znajdują się pod tym adresem, a następnie przesłać skany podpisanych dokumentów do dnia 23 lutego br. na adres: piotr.obacz@mistia.org.pl

Osoby, które nadeślą kartę zgłoszenia otrzymają na podany w niej adres e-mail link do rejestracji na spotkanie.


Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jst zostało utworzone w 2018 roku. Jest ono odpowiedzią na wejście w życie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wymogło - z jednej strony - dostosowanie w organizacjach wszystkich procesów, systemów informatycznych i dokumentacji do nowych wymagań w obszarze danych osobowych osób fizycznych, a z drugiej - nabycie kompetencji do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz funkcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych w jednostkach samorządu.

Forum jest platformą współpracy i integracji osób pełniących funkcje Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzania danych w jednostkach. Stanowi wsparcie środowiska zawodowego, służy poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji oraz doskonaleniu metod działania.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu!