W zeszłym tygodniu odbył się drugi warsztat strategiczny w ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Szczurowa na lata 2021–2030. Konsultanci FRDL MISTiA wraz z przedstawicielami lokalnego samorządu, instytucji publicznych, mieszkańcami i liderami społecznymi dokonali ewaluacji poprzedniej strategii oraz dyskutowali cele i zadania rozwojowe do realizacji w perspektywie kilku najbliższych lat. Kolejne spotkanie już w sierpniu.