Zapraszamy do udziału w najbliższym spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Spotkanie odbędzie się 25 listopada 2022 r. w godzinach 9.30 – 13.30. Tematyka spotkania dotyczyć będzie dostępności cyfrowej w życiu instytucji w praktyce.

Prowadzący spotkanie doświadczony ekspert, praktyk w zakresie wdrażania dostępności w jednostkach Pan Tomasz Hupało, specjalista ds. dostępności, Członek Rady Dostępności działającej przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej, Zastępca Dyrektora i Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem wydarzenia jest uzyskanie cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania w zakresie praktycznego stosowania przepisów. 

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom meeting. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 23 listopada 2022 r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę mailową koordynatora z danego województwa lub maila Forum Koordynatorów: forumkoordynatorow@frdl.org.pl

Więcej informacji