Kolejne spotkanie Forum odbędzie się 5 grudnia br., rozpoczęcie o godz. 10.00.

 

Kontrola zarządcza - rola, zadania i odpowiedzialność Sekretarza

1) Kontrola zarządcza jako narzędzie zarządzania Urzędem JST

2) Role i podział zadań w ramach ustanowionego systemu kontroli zarządczej - jak jest, a jak być powinno i dlaczego

3) Sekretarz i jego rola w systemie zarządzania. Przykłady rozwiązań

4) Rozliczalność i odpowiedzialność. Teoria i praktyka

Prowadząca: radca prawny, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, w latach 2004-2006 arbiter z listy Prezesa UZP, audytor systemu finansów publicznych. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym w obszarze zamówień publicznych, finansów publicznych, projektów współfinansowanych ze środków UE.

Pozdrawiam i zachęcam do udziału w spotkaniu

Mirosława Karkowska

Koordynator Forum