3.01., 7.02., 1-3.03. (planowana sesja wyjazdowa), 4.04., 9.05., 6.06., 4.07., 5.09., 3.10., 7.11., 5.12.2023 r.