Slider

Nowy samorząd, nowy budżet — polsko-ukraińska szkoła finansów publicznych

Wzmoc­nie­nie przemi­an demokraty­cznych i sys­te­mowych na Ukrainie

 

Zobacz więcej

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 2

Wspieranie przed­siębior­c­zoś­ci mieszkańców i przed­siębior­ców Krakowa

Zobacz

Bliżej Ciebie – model zintegrowanego leczenia i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Stworzenie nowej formy obję­cia lecze­niem i wspar­ciem osób z zaburzeni­a­mi i choroba­mi psy­chiczny­mi

 

Zobacz więcej

 

Font Resize
Kontrast Tytułów