Slider

Zmiany dotyczące spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych w 2019 r.

data i miejsce: 8 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

adresaci: dyrektorzy i pracownicy szkół i placówek oświatowych prowadzący sprawy osobowe oraz przedstawiciele organów prowadzących odpowiedzialni za sprawy kadrowe w szkołach i placówkach oświatowych.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zdobycie wiedzy z zakresu spraw kadrowych z uwzględnieniem nowych przepisów obowiązujących w 2019 roku.

prowadzący: główny specjalista ds. kadrowych Kuratorium Oświaty w Krakowie.

program:

1.Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela:

 • Szkolenie branżowe nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych
 • Zmiany w awansie zawodowym
 • Zmiany czasu pracy niektórych nauczycieli
 • Zmiany dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia

2. Zmiany w prawie pracy:

 • Zmiany w prawie pracy dotyczące spraw kadrowych
 • Zmiana katalogu danych, które pracodawca będzie mógł żądać od kandydatów do pracy związane z RODO
 • Zmiany w świadectwie pracy
 • Zmiany w prowadzeniu dokumentacji kadrowej wprowadzone ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U z 2018 r., poz. 357).

3. Problemy związane z wynagrodzeniem:

 • za gotowość do pracy
 • za urlop wypoczynkowy po stanie nieczynnym
 • za urlop wypoczynkowy kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne.

4. Rozwiązywanie problemów kadrowych uczestników szkolenia.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 25.01.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 1 lutego 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska,  e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów