Slider

ZGŁOŚ BIBLIOTEKĘ DO AKCJI „NARODOWA LEKCJA O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM”

Zapraszamy do udziału w akcji „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym” w 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów do samorządu (27 maja).

Samorządy lokalne tworzymy my wszyscy, jako obywatelki i obywatele naszych gmin, miast, powiatów i województw. Wybierając władze samorządowe, powierzamy im istotną część odpowiedzialności za naszą „małą ojczyznę”. Świętowana w tym roku 30. rocznica pierwszych wolnych wyborów samorządowych to moment, w którym o samorządzie powinniśmy mówić, dyskutować i uczyć. Dlatego przygotowaliśmy pakiet edukacyjny „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym”. Pakiet ma na celu nie tylko propagowanie idei samorządności terytorialnej, ale przede wszystkim wyposażenie młodzieży w rzetelną wiedzę dotyczącą samorządności i tym samym kształcenie świadomych, aktywnych obywateli.

Zachęcamy nauczycieli, bibliotekarzy, edukatorów i animatorów do skorzystania z nieodpłatnego pakietu edukacyjnego „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym” i przeprowadzenia na jego podstawie lekcji, warsztatów lub zajęć, również online, 27 maja 2020 roku – w dniu, w którym przypada 30. rocznica pierwszych wolnych wyborów do samorządów.

Pakiet edukacyjny zawiera sześć scenariuszy, które dotyczą praktycznego wymiaru samorządności terytorialnej, czyli finansów samorządów i podziału kompetencji między samorząd a władze centralne oraz roli samorządu w systemie edukacji, ochrony środowiska czy planowaniu przestrzeni. Oddzielny scenariusz poświęcony został partycypacji społecznej, czyli metodom współdecydowania przez obywatelki i obywateli o kluczowych sprawach ich „małych ojczyzn”. Treści scenariuszy lekcyjnych stanowią twórcze rozwinięcie podstawy programowej. Bogaty wybór ciekawych źródeł (wykresy, formularze, teksty, krótkie fragmenty aktów prawnych, gry, filmy) pozwoli uatrakcyjnić zajęcia.

Pakiet edukacyjny będzie dostępny nieodpłatnie w formacie PDF na stronie internetowej www.frdl.org.pl oraz na stronie www.roksamorzadnosci.pl.


Więcej informacji o akcji i pakiecie edukacyjnym uzyskać będzie można podczas webinarium, które odbędzie się w środę, 6 maja, o godz. 10:00. Podczas webinarium:

  • wyjaśnimy na czym polega akcja „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym” i jak można się do niej zgłosić,
  • przedstawimy pakiet edukacyjny i wchodzące w jego skład scenariusze,
  • podpowiemy, jakie wydarzenia online w ramach akcji można zorganizować i zapytamy też o Wasze pomysły na działania,
  • odpowiemy na pytania związane z tematyką spotkania.

Aby wziąć udział w webinarium, należy się wcześniej zarejestrować TUTAJ. Osoby, które zarejestrują się na spotkanie, otrzymają wiadomość e-mail z linkiem, w który należy kliknąć, aby dołączyć do webinarium. Przed rejestracją należy zapoznać się z Zasadami udziału w webinariach organizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


Koalicja ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020 została powołana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz społeczną Inicjatywę 30. ROK WOLNOŚCI w związku z obchodami 30-lecia samorządności w Polsce. Do koalicji należą organizacje pozarządowe, inicjatywy społeczne oraz grupy nieformalne zainteresowane rozwijaniem społeczeństwa obywatelskiego. Z założenia Koalicja ma charakter otwarty i można do niej dołączyć w każdym momencie. Więcej informacji o Koalicji można znaleźć na stronie: www.roksamorzadnosci.pl.

Font Resize
Kontrast Tytułów