Slider

Zasady tworzenia i zmian regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy i wynagradzania w jst

12 listopada 2019 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zasad opracowywania i wdrażania w jednostce samorządowej podstawowych aktów prawa wewnętrznego – regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy oraz wynagradzania.
Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki.

ADRESACI:

Pracownicy działów płac i kadr w samorządach i jednostkach powiązanych, sekretarze miast, gmin  i powiatów, kierownicy jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zasad opracowywania i wdrażania w jednostce samorządowej regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy oraz wynagradzania.
Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Regulamin organizacyjne
  1.  Podstawy prawne
  2. Elementy składowe obligatoryjne i fakultatywne oraz załączniki
  3. Publikacja i terminy wejścia w życie
  4. przykładowy regulamin organizacyjny
 2. Regulamin pracy
  1.  podstawy prawne
  2. elementy składowe regulaminu
  3. wprowadzenie w życie, procedura
  4. przykładowy regulamin pracy
 3. Regulamin wynagradzania
  1. podstawy prawne
  2. elementy składowe regulaminu
  3. procedura przyjęcia
  4. przykładowy regulamin wynagradzania
 4. Orzecznictwo sądów.
 5. Dyskusja

KORZYŚCI:

 • zapoznanie się  z zasadami praktycznego przygotowywania dokumentów związanych z przedmiotem szkolenia
 • zapoznanie orzecznictwa sądowe w zakresie omawianej tematyki;
 • zapoznanie się z obligatoryjnymi i fakultatywnymi dokumentami, które przygotowuje pracodawca

PROWADZĄCA: 

Radca prawny z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, mobbingu itp. Doświadczona konsultantka, trenerka, ekspertka prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  29  października 2019 r. cena promocyjna 390  zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 6 listopada 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska e-mail: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów