Slider

Zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych na rok szkolny 2019/2020

data i miejsce: 18 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019  Kraków

adresaci: przedstawiciele urzędów gmin, dyrektorzy przedszkoli i szkół publicznych oraz inni pracownicy pedagogiczni zainteresowani prowadzeniem rekrutacji.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: wprowadzenie w życie zmian w zakresie rekrutacji do przedszkoli, ze szczególnym uwzględnieniem okresu przejściowego. Nabycie umiejętności przygotowania zarządzeń dyrektora przedszkola dot. rekrutacji. Ugruntowanie praktycznych umiejętności praktycznego wykorzystywania przepisów prawa w zakresie przygotowanie i skutecznego przeprowadzenia rekrutacji oraz pozostałych zmian.

prowadzący: specjalista prawa oświatowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od osiemnastu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu  zarządzania szkołami, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

program:

  • Specyfika rozwiązań dotyczących rekrutacji
  • Ustawowe kryteria rekrutacji do przedszkoli
  • Możliwe do zastosowania dodatkowe kryteria rekrutacji do przedszkoli ustalone przez gminę
  • Tryb wprowadzenia lokalnych kryteriów naboru
  • Tryb ustalenia terminarza rekrutacji z uwzględnieniem wymogów ustawy i rozporządzenia
  • Dokumentacja związana z rekrutacją
  • Rozszerzenie obowiązku zapewnienia przez gminę dziecku miejsca w przedszkolu
  • Tryb włączenia przedszkoli niepublicznych do realizacji zadania własnego gmin.
  • Podsumowanie i dyskusja.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 4.01.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 11 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów