Slider

Zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych na rok szkolny 2019/2020

data i miejsce: 15 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019  Kraków

adresaci: przedstawiciele urzędów gmin, dyrektorzy przedszkoli i szkół publicznych oraz inni pracownicy pedagogiczni zainteresowani prowadzeniem rekrutacji.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: wprowadzenie w życie zmian w zakresie rekrutacji do przedszkoli, ze szczególnym uwzględnieniem okresu przejściowego. Nabycie umiejętności przygotowania zarządzeń dyrektora przedszkola dot. rekrutacji. Ugruntowanie praktycznych umiejętności praktycznego wykorzystywania przepisów prawa w zakresie przygotowanie i skutecznego przeprowadzenia rekrutacji oraz pozostałych zmian.

prowadzący: specjalista prawa oświatowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od osiemnastu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu  zarządzania szkołami, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

program:

  1. Specyfika rozwiązań dotyczących rekrutacji
  2. Ustawowe kryteria rekrutacji do przedszkoli
  3. Możliwe do zastosowania dodatkowe kryteria rekrutacji do przedszkoli ustalone przez gminę
  4. Tryb wprowadzenia lokalnych kryteriów naboru
  5. Tryb ustalenia terminarza rekrutacji z uwzględnieniem wymogów ustawy i rozporządzenia
  6. Dokumentacja związana z rekrutacją
  7. Rozszerzenie obowiązku zapewnienia przez gminę dziecku miejsca w przedszkolu
  8. Tryb włączenia przedszkoli niepublicznych do realizacji zadania własnego gmin
  9. Podsumowanie i dyskusja.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 1.02.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 8 lutego 2019 r.

szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów