+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Zasady postępowania z dokumentacją w archiwach zakładowych i składnicach akt z uwzględnieniem nowelizowanego prawa o ochronie danych osobowych

data i miejsce: 28 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: osoby odpowiedzialne za postępowanie z dokumentacją w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także archiwistów zakładowych.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie kluczowych zagadnień związanych z postępowaniem z dokumentacją zakończoną, która ma miejsce w archiwach zakładowych i składnicach akt, pod kątem RODO. W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia przetwarzania danych osobowych przechowywanych w archiwach zakładowych w kontekście nowelizowanego prawa (RODO). Przekazywane na szkoleniu treści poparte zostaną licznymi przykładami. Uczestnicy pozyskają komplet dokumentacji wzorcowej niezbędnej do udostępniania.

prowadzący: specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. Z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

program:

 • Kilka słów o RODO i wyłączenia spod Rozporządzenia
 • Opis teczek i ewidencja dokumentacji a RODO
 • Zasady celowości, adekwatności i niezbędności przetwarzania danych osobowych a usuwanie dokumentacji z danymi osobowymi
 • Zasada ograniczenia przechowywania z RODO a brakowanie
 • Niszczenie a utrata danych
 • Przetwarzanie dokumentacji w archiwum zakładowych. Identyfikacja zagrożeń
 • Ryzyka archiwalne w przetwarzaniu danych osobowych
 • Prawo dostępu do danych. Zasady udostępniania dokumentacji zakończonej z uwzględnieniem RODO. Kto, kiedy i jak może wnioskować o udostępnianie akt (potrzeby własne jednostki, wnioski podmiotów zewnętrznych – osoby fizyczne, instytucje)
 • Jak przygotować dokumentację do udostępniania (anonimizacja, techniczne przygotowanie akt)
 • Dokumentacja obca w archiwum. Umowa depozytowa, umowa powierzenia danych
 • Upoważnienia dla personelu archiwum
 • Nowe formularze wykorzystywane w procedurze udostępniania (wniosek, karta, rejestr udostępnień i wypożyczeń) z uwzględnieniem wymagań RODO

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 14.11.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 21 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Edyta Kowalska, e-mail: edyta.kowalska@mistia.org.pl