Slider

Zasady kierowania do DPS i ustalania odpłatności za pobyt

27 września 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Kwestie związane z przesłankami kierowania osób do DPS, postępowania w przypadku zgody zainteresowanego umieszczeniem w DPS oraz zasady postępowania w przypadku braku zgody budzą wiele pytań. Podobnie wiele wątpliwości powstaje przy ustalaniu odpłatności za pobyt.  Zapraszamy Państwa na szkolenie, które odpowie na Państwa pytania.

ADRESACI:

Kierownicy i pracownicy OPS, DPS, PCPR.

PROGRAM:

 1. Przesłanki kierowania do DPS
 2. Przesłanki kierowania do ZOL
 3. Kierowanie do DPS wg właściwości miejscowej
 4. Umieszczenie w DPS za zgodą pacjenta
 5. Umieszczenie w DPS na mocy postanowienia sądu
 6. Zasady odpłatności za DPS
 7. Zobowiązanie rodziny do partycypacji w utrzymaniu podopiecznego
 8. Dyskusja

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy na temat kwestii dotyczących kierowania osób do DPS.
 • Uzyskanie wiedzy dotyczącej ustalania odpłatności w DPS.
 • Zdobycie informacji nt. przesłanek do zwolnienia z odpłatności.

PROWADZĄCY: 

Sędzia sądu rodzinnego, autorka książki „Ochrona zdrowia psychicznego”, doświadczony trener.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 13 września 2019 r. cena promocyjna 390  zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 21 września 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres email:magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów