Slider

Zasada szybkości postępowania, z uwzględnieniem nowelizacji Kpa z 7 kwietnia 2017 roku, czyli jak szybko i sprawnie przeprowadzić postępowanie administracyjne

Data i miejsce: 8 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 1 kwietnia 2019 r.

Adresaci: pracownicy jst i ich jednostek podległych, pracownicy organów administracji rządowej, pracownicy biur projektowych i innych przedsiębiorstw biorących udział w postępowaniu administracyjnym

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poszerzenie wiedzy w zakresie postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem kwestii szybkości postępowania.

Prowadzący: radca prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej (samorządowej
i rządowej), mający doświadczenie szkoleniowe oraz  praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

Program:

  • Istota zasady szybkości postępowania – omówienie w ogólności tej zasady
  • Terminy postępowania administracyjnego – przedstawienie tego zagadnienia, z rozróżnieniem kiedy dane terminy mają zastosowanie
  • Braki formalne podania – omówienie tego zagadnienia z uwzględnieniem wezwania do uzupełnienia braków formalnych oraz pozostawienia podania bez rozpoznania
  • Przedłużenie postępowania – przedstawienie czynności przedłużenia, z uwzględnieniem wymogów formalnych oraz orzecznictwa sądowego
  • Bezczynność, a przewlekłość postępowania – omówienie różnic między tymi sytuacjami, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego
  • Postępowanie w sprawie bezczynności i przewlekłości (ponaglenie) – przedstawienie procedury w tym zakresie i możliwych rozstrzygnięć
  • Konsekwencje stwierdzenia bezczynności i przewlekłości postępowania – omówienie tej problematyki.

Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 25.03.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające
na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji
na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi
z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów