Slider

Zarządzanie dokumentacją w urzędzie stanu cywilnego

9 grudnia 2019 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

 

Szanowni Państwo,

pracownicy urzędu stanu cywilnego poza realizacją zadań merytorycznych muszą także prowadzić archiwum urzędu, stosować prawidłowo przepisy kancelaryjne i archiwalne, prawidłowo zakładać i prowadzić teczki oraz archiwizować dokumentację. Jeśli więc są Państwo pracownikami urzędu stanu cywilnego, serdecznie zapraszamy na szkolenie

 

ADRESACI:

Kierownicy i pracownicy urzędów stanu cywilnego.

 

PROGRAM:

 1. Przepisy prawa regulujące postępowanie z dokumentacją. Dokumenty elektroniczne
 2. Instrukcja kancelaryjna i wykaz akt – zakładanie i prowadzenie teczek rzeczowych, spisów spraw
 3. Porządkowanie teczek spraw zakończonych i przekazywanie ich do archiwum zakładowego Urzędu
 4. Archiwum urzędu stanu cywilnego – porządkowanie, przechowywanie i ewidencja zasobu archiwalnego
 5. Udział w brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej
 6. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.

 

KORZYŚCI:

Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt
 • korzystania z jednolitego rzeczowego wykazu akt, zakładania teczek i prowadzenia spisów spraw
 • porządkowania i dokumentacji
 • ewidencjonowania dokumentacji
 • postępowania z zasobem archiwum urzędu stanu cywilnego

W trakcie szkolenia uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia praktyczne z omawianego tematu.

Możliwość indywidualnych konsultacji w omawianym zakresie.

Materiały ze szkolenia.

 

PROWADZĄCA: Pracownik państwowej służby archiwalnej, wieloletni wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla urzędników, pracowników jednostek edukacyjnych, pracowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz studentów uczelni wyższych (specjalizacji archiwalnej)

 

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 25 listopada  2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.).  Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

 

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 2 grudnia 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

 

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów