Slider

Zapraszamy na bezpłatne seminarium

ZAMÓWIENIA ELEKTRONICZNE DO PROGU BAGATELNOŚCI

 Seminarium inaugurujące utworzenie Forum Zamówień Publicznych

przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zgłaszane nam potrzeby utworzenia platformy współpracy, wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie przetargów i zamówień publicznych w jednostkach, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie zaprasza do utworzenia – wzorem innych, działających od wielu lat przy MISTiA – stałego Forum o nazwie:

Forum Zamówień Publicznych

Forum to byłoby platformą współpracy i integracji osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie przetargów i zamówień publicznych w swoich jednostkach,
w szczególności kierowników działów zamówień publicznych, specjalistów ds. zamówień publicznych oraz innych pracowników odpowiedzialnych za wszystkie aspekty związane z zamówieniami publicznymi. Stanowiłoby także wsparcie dla Państwa środowiska zawodowego, służyło poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń
i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania poprzez omawianie praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą najwięcej wątpliwości.

Proponujemy comiesięczne, cykliczne spotkania konsultacyjne z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków, w trakcie których omawiane będą istotne zagadnienia dotyczące zamówień publicznych.

Inaugurację działalności Forum planujemy 14 listopada 2019 r., w godz. 10.30-15.30 kiedy to odbędzie się bezpłatne spotkanie otwarte – seminarium inaugurujące utworzenie Forum Zamówień Publicznych przy FRDL MISTiA nt.

Zamówienia elektroniczne do progu bagatelności

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej SHU KŁOS – ul. Szlak 65, Kraków.

Program seminarium

Karta zgłoszenia

Deklaracja członkowska

 Termin przyjmowania zgłoszeń: do 8 listopada br.

(bądź wyczerpania miejsc).

Kolejne spotkanie zaplanowane na styczeń 2020 r. będzie spotkaniem adresowanym wyłącznie już do członków Forum, podczas którego wybrany zostanie Zarząd i zatwierdzony Statut (projekt statutu w załączeniu oraz na stronie www.mistia.org.pl).

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Zamówień Publicznych, proszony jest o zapoznanie się z projektem Statutu Forum oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa do Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji.

  • pocztą tradycyjną na adres: ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

bądź

Wysokość kwartalnej składki członkowskiej w 2020 roku wynosiła będzie: 300 zł netto + 23% VAT na kwartał (płatność po otrzymaniu faktury).

Forum Zamówień Publicznych przy FRDL MISTiA zostanie utworzone przy minimum 25. złożonych deklaracjach członkowskich.

Font Resize
Kontrast Tytułów