Slider

Zapobieganie dyskryminacji i mobbingowi

data i miejsce: 21 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownic działów kadr jst i ich jednostek podległych oraz organów administracji rządowej

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie najistotniejszych kwestii związanych z dyskryminacją, molestowaniem oraz mobbingiem w miejscu pracy.

prowadzący: radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy, procedur antydyskryminacyjnych i antydopingowych.

program:

  • Równe traktowanie w zatrudnieniu – definicja, naruszenie, wyjątki
  • Dyskryminacja – definicja, formy, rodzaje, przykłady, orzecznictwo
  • Molestowanie, molestowanie seksualne – definicja, zmiany, przykłady
  • Wytyczne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
  • Odpowiedzialność Pracodawcy za dyskryminację
  • Mobbing – definicja, kryteria, historia, przyczyny, fazy, przejawy, skutki
  • Ograniczanie ryzyka mobbingu, polityka prewencyjna, zapobieganie
  • Odpowiedzialność Pracodawcy za mobbing
  • Orzecznictwo sądów

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 7.02.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 14 lutego 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów