Slider

Zamówienia publiczne z uwzględnieniem specyfiki OPS

3 lipca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Planowanie i szacowanie wartości zamówienia, udzielanie zamówień, sprawozdawczość, umowa w sprawie zamówienia publicznego to kwestie, które cały czas budzą wiele pytań i wątpliwości. Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pomoże w odpowiedzi na Państwa wątpliwości.

ADRESACI:

Pracownicy jst i jednostek podległych, szczególnie ośrodków pomocy społecznej.

PROGRAM:

 1. Planowanie i szacowanie wartości zamówienia – cele, zasady i moment szacowania.
 2. Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.
 3. Przedmiot zamówienia – jak uniknąć zarzutu podziału zamówienia lub zaniżenia wartości zamówienia.
 4. Szacowanie wartości zamówienia w projektach.
 5. Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.
 • regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro,
 • sposoby udzielania zamówień do 30 000 euro,
 • dokumentowanie udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro.
 1. Sprawozdawczość w zakresie zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro
 2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro
 3. Zasada konkurencyjności:
 • co powinno zawierać zapytanie ofertowe,
 • zasady publikacji zapytania ofertowego,
 • warunki udziału i kryteria oceny ofert,
 • wybór najkorzystniejszej oferty,
 • dokumentowanie postępowania,
 • najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu zasady konkurencyjności.
 1. Dyskusja

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy na temat planowania i szacowania wartości zamówienia.
 • Uzyskanie informacji dotyczącej zasady konkurencyjności i najczęściej popełnianych błędów w tym obszarze.

PROWADZĄCY:

Radca prawny, członek SKO w Krakowie, doświadczony wykładowca.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 19 czerwca 2019 r.cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 26 czerwca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Agnieszka Majewska-Siwek adres email: agnieszka.majewska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów