Slider

 Wykonywanie planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej oraz wybrane problemy z klasyfikacji budżetowej

data i miejsce: 11 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: główni księgowi jednostek budżetowych oraz pracownicy służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: nabycie umiejętności prawidłowego zastosowania klasyfikacji budżetowej w trakcie wykonywania planu finansowego jednostki w świetle aktualnego stanu prawnego. Uzyskanie praktycznej wiedzy nt. powiązań budżetu jednostki samorządu terytorialnego i klasyfikacji budżetowej. wyjaśnienie problematyki dotyczącej tego, kto, w jaki sposób i w jakim zakresie może dokonać zmian w planach finansowych. Poznanie najczęściej popełnianych błędów w planach finansowych i klasyfikacji budżetowej. Uczestnicy otrzymają praktyczne materiały szkoleniowe zawierające m.in. przykłady i objaśnienia klasyfikowania poszczególnych wydatków.

prowadzący: jedna z najbardziej uznawanych i cenionych przez samorządy ekspertów zajmujących się sprawozdawczością budżetową i klasyfikacją budżetową w Polsce, ekonomista, specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w tym zakresie, m.in. Sprawozdawczość budżetowa 2018, Klasyfikacja budżetowa 2018, trener stale współpracujący z FRDL.

program:

 1. Plan finansowy jednostki budżetowej podstawą gospodarki finansowej, a budżet jst
 1. w szczegółowości do paragrafów
 2. w szczegółowości do grup paragrafów wydatkowych
 1. Klasyfikacja budżetowa – wybrane problemy w zakresie klasyfikacji, z omówieniem praktycznych interpretacji np.
 1. w klasyfikowaniu wydatków do §441, 442 w związku z §470 – przykłady
 2. w klasyfikowaniu wydatków do V470, w związku z §421, §422, §430 – przykłady
 3. w zakresie stosowania §422 i §424 w związku z objaśnieniami w §421
 4. zastosowania §417 w związku z objaśnieniami w §470
 5. zastosowania §439 w związku z §427 oraz §605

      3.Realizacja planu finansowego jednostki budżetowej

 1. Dokonywanie zmian w planach finansowych
 2. Analiza planu finansowego i jego bieżąca kontrola
 3. Zaangażowanie wydatków
 4. Wydzielony rachunek dochodów z art. 223 ustawy o finansach publicznych
 5. Odpowiedzi na pytania

cena: 490 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 28.01.2019 r. – cena promocyjna 450 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 4 lutego 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska,  e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów