Slider

Wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej

Szanowni Państwo,

Szkolenie na temat wydawania decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej uwzględni też zmiany wprowadzone ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Szkolenie będzie prowadzone metodą seminaryjną, z możliwością zadawania pytań prowadzącemu. Omówione zostaną także odpowiednie orzeczenia sądów administracyjnych  dla poszczególnych rodzajów rozstrzygnięć.

 

ADRESACI:

Pracownicy jst przygotowujący decyzje ma podstawie ustawy o drogach publicznych.

 

PROGRAM:

 1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego.
 2. Podmioty uczestniczące w postępowaniu.
 3. Zasady prowadzenia postępowania – postępowanie na wniosek i z urzędu.
 4. Postępowanie w sprawie samowolnego zajęcia pasa drogowego.
 5. Dowody w postępowaniu – oględziny.
 6. Decyzja – wymogi formalne, elementy obligatoryjne decyzji.
 7. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (czasowe).
 8. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej.
 9. Zezwolenie na umieszczenie urządzenia reklamowego.
 10. Uwarunkowania planu miejscowego dla urządzeń reklamowych.
 11. Opłaty za zezwolenia.
 12. Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w mniejszej odległości.
 13. Uzgadnianie lokalizacji obiektów przez administrację drogową.
 14. Inne problemy związane z zarządzaniem drogami.

 

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy w kwestii zasad prowadzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o zajęciu pasa drogowego.
 • Uzyskanie wiedzy na temat postępowania w przypadku samowolnego zajęcia pasa drogowego.
 • Zdobycie informacji opłat za zezwolenia.

 

PROWADZĄCY: 

Członek SKO w Katowicach, doświadczony trener.

 

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się 27 maja 2019  r.  cena promocyjna 390.. zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu,
bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 3 czerwca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Majewska  agnieszka.majewska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów