+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Wybory Samorządowe w 2018 roku

SZKOLENIE

WYBORY SAMORZĄDOWE w 2018 roku
– ZADANIA I OBOWIĄZKI GMINY

2 października  2018, godz. 10.00-15.00
FRDL MISTiA

 

Najnowsze zmiany prawa wyborczego nakładają na gminy szereg zadań i obowiązków, którym należy sprostać.  W związku z powyższym, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu, które jest doskonałą okazją zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu najnowszych zmian prawa wyborczego dotyczących organizacji i przebiegu wyborów samorządowych w 2018 roku oraz przygotowania pracowników JST do prawidłowego przeprowadzenia wyborów.

ADRESACI:
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (przede wszystkim urzędów gmin), radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast.

PROGRAM:
1. Główne zmiany legislacyjne obowiązujące w czasie wyborów samorządowych w 2018 roku.
2. Zadania zlecone gminy związane z organizacją i przebiegiem wyborów.
3. Przygotowanie oraz wyposażenie lokali wyborczych w wyborach samorządowych.
4. Zasady prowadzenia agitacji wyborczej w przestrzeni publicznej gminy, powiatu, województwa.
5. Cisza wyborcza, a działalność organów jednostek samorządu terytorialnego.
6. Odpowiedzialność za nieprawidłową organizację wyborów.
7. Inne zagadnienia dotyczące organizacji wyborów samorządowych zasygnalizowane przez uczestników szkolenia – pytania i odpowiedzi.
8. Zakończenie szkolenia.

KORZYŚCI:

  • Zdobycie wiedzy z zakresu najnowszych zmian prawa wyborczego dotyczących organizacji i przebiegu wyborów samorządowych w 2018 roku.
  • Zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia wyborów samorządowych.
  • Zwrócenie uwagi na główne problemy wyłaniające się na tle organizacji wyborów samorządowych w 2018 roku.
  • Pakiet materiałów – wyciąg najważniejszych przepisów, aktów normatywnych, projekty i wzory pism dotyczących organizowanych wyborów.
  • Możliwość konsultacji z trenerem problemów/wątpliwości pojawiających się przy stosowaniu omawianych zasad/przepisów.

PROWADZĄCY:
Prawnik, autor licznych artykułów z zakresu prawa wyborczego opublikowanych na łamach prestiżowych czasopism prawniczych takich jak: Państwo i Prawo, Przegląd Sądowy, Przegląd Legislacyjny. Prelegent na blisko 50-u konferencjach naukowych z zakresu prawa wyborczegooraz prawa karnego. Praktyk w prezentowanej dziedzinie.

CENA:
450 zł netto + VAT (23% bądź zw.)
Dla osób finansowanych ze środków publicznych: 450 zł brutto.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie
potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:
do 21.09.2018 r.
bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:
Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.
W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:
Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.