Slider

WYBORY W GMINIE W 2019 ROKU! JAK W PRAWIDŁOWY SPOSÓB ZORGANIZOWAĆ I PRZEPROWADZIĆ ? (Termin potwierdzony)

15 kwietnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zmiany legislacyjne w obrębie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu
i Senatu RP w 2019 roku nakładają na gminy szereg zadań i obowiązków, którym należy sprostać. W związku
z powyższym, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu, które jest doskonałą okazją zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu najnowszych zmian prawa wyborczego dotyczących organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku oraz wyborów do Sejmu i Senatu RP w październiku/listopadzie 2019 roku.
Podczas szkolenia przeanalizowane zostaną także różnice zachodzące pomiędzy tegorocznymi wyborami, a wyborami z 2014 roku (Parlament Europejski) i 2015 roku (Sejm i Senat RP).

ADRESACI:

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (przede wszystkim urzędów gmin), radni, sekretarze, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, a także pracownicy podmiotów uczestniczących w pracach organów wyborczych, administracji wyborczej (urzędników wyborczych, członków komisji) oraz wszystkich zainteresowanych zakresem merytorycznym szkolenia i uzyskaniem wiedzy z zakresu prawa wyborczego.

 

 PROGRAM:

 1. Główne zmiany legislacyjne w obrębie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2019 roku.
 2. Zadania zlecone gminy związane z organizacją i przebiegiem wyborów w świetle regulacji obowiązujących
  w 2019 roku.
 3. Przygotowanie oraz wyposażenie lokali wyborczych w wyborach w 2019 roku.
 4. Prowadzenia agitacji wyborczej w przestrzeni publicznej samorządu terytorialnego – analiza regulacji oraz omówienie głównych problemów.
 5. Dokumentacja wyborcza – zadania i obowiązki gminy w ramach wyborów w 2019 roku.
 6. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organami wyborczymi oraz administracją wyborczą.
 7. Głosowanie przy użyciu tzw. alternatywnych metod wyborczych – zadania i obowiązki gminy.
 8. Odpowiedzialność pracowników gminy oraz władz samorządowych za nieprawidłowości w organizacji wyborów.
 9. Zakończenie szkolenia.

 

 KORZYŚCI:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu najnowszych zmian w prawie wyborczym dotyczących wyborów w 2019 roku.
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2019 roku.
 • Przygotowanie gminy do nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz tegorocznych wyborów parlamentarnych.
 • Pakiet materiałów – wyciąg najważniejszych przepisów dotyczących organizacji
  i przebiegu wyborów, projekty pism związanych z organizacją wyborów w 2019 r.
 • Możliwość konsultacji z trenerem problemów/wątpliwości pojawiających się przy stosowaniu omawianych zasad/przepisów.

 

 PROWADZĄCY:

Prawnik, autor licznych artykułów z zakresu prawa wyborczego opublikowanych na łamach prestiżowych czasopism prawniczych takich jak: Państwo i Prawo, Przegląd Sądowy, Przegląd Legislacyjny. Prelegent na blisko
50-u konferencjach naukowych z zakresu prawa wyborczego oraz prawa karnego. Praktyk w prezentowanej dziedzinie.

 

 CENA:

450 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób finansowanych ze środków publicznych: 450 zł brutto.

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 10.04.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  

 Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane
z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy
do kontaktu.

Karta zgłoszenia

Font Resize
Kontrast Tytułów