Slider

WIZYTA ZAPRZYJAŹNIONEJ DELEGACJI GMINY BAJKOWCE Z UKRAINY

FRDL MISTiA zaangażował się w nawiązanie partnerskich stosunków pomiędzy podkrakowską gminą Wielka Wieś oraz podtarnopolska gminą Bajkowce (Ukraina). W dniu 26 czerwca br. odbyło się pierwsze spotkanie władz samorządowych obu gmin, na czele z Wójtem Wielkiej Wsi – Panem Krzysztofem Wołosem oraz Zastępcą Przewodniczącego Gromady Bajkowce – Panem Mikołą Dumą. W spotkaniu uczestniczył również Wicedyrektor FRDL MISTiA – Pan Wojciech Odzimek. W czasie spotkania Włodarze samorządowi zaprezentowali  swoje gminy, a także dyskutowano o polach i metodach współpracy. Strona ukraińska zaprosiła przedstawicieli samorządu Wielkiej Wsi do siebie na festiwal „Sierpniowe kolory”, gdzie ma nastąpić oficjalne podpisanie umowy o współpracy.

Życzymy obu stronom owocnych kontaktów, wielu wspólnych projektów i deklarujemy swoje zaangażowanie w rozwijanie współpracy!

Font Resize
Kontrast Tytułów