Slider

Weryfikacja operatu szacunkowego przez organ

27 sierpnia 2019, godz. 10.00-15.00
FRDL MISTiA

 

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na praktyczne szkolenie podczas którego przedstawimy Państwu podstawy wiedzy niezbędnej do dokonywania wyceny nieruchomości oraz sporządzania i weryfikacji operatu szacunkowego.

ADRESACI:
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), zajmujący się aktualizacją opłat rocznych, ustaleniem opłat adiacenckich, ustalających odszkodowania, rozliczenia zwrotu, pracownicy samorządowych kolegiów odwoławczych, urzędów wojewódzkich, zarządów dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych (GDDKiA).

PROGRAM:
1. Zasady wyceny nieruchomości.
2. Rodzaje wartości nieruchomości, podejścia, metody i techniki.
3. Zakres weryfikacji operatu.
4. Określanie wartości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
5. Określanie wartości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
6. Określanie wartości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej.
7. Określanie wartości w celu ustalenia odszkodowania.
8. Określanie wartości w celu ustalenia odszkodowania drogowego.
9. Określanie wartości w celu zwrotu nieruchomości.
10. Protokół z weryfikacji operatu.
11. Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego i co dalej?
12. Powołanie biegłego czy umowa cywilnoprawna?

KORZYŚCI:
 Poznanie uwarunkowań prawnych wyceny nieruchomości dla określonych celów,
 Poznanie zakresu weryfikacji wyceny,
 Umiejętność weryfikacji operatów szacunkowych
 Wymiana doświadczeń i możliwość konsultacji z trenerem kwestii dot. operatu szacunkowego

PROWADZĄCA:
Rzeczoznawca majątkowy oraz pracownik samorządowy. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Prowadzi kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki nieruchomościami, obrotu nieruchomościami rolnymi, odszkodowań. Posiada wiedzę i doświadczenie w omawianej tematyce. Na bieżąco śledzi orzeczenia, komentarze i opinie dotyczące poprawności wycen. Praktyk w prezentowanej dziedzinie.

CENA:
440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)
Dla osób, które zgłoszą się do 13.08.2019 r. cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.).
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
Cena zawiera:
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:
do 22.08.2019 r. bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:
Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.
W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.
Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Szkolenie zlecone:
Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Dorota Oleksiuk  dorota.oleksiuk@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów