+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Weryfikacja kwalifikacji archiwalnej w archiwum zakładowym i składnicy akt (Termin potwierdzony)

data i miejsce: 25 października 2018 r. w godz. 10.00–16.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: archiwiści pracujący w archiwach zakładowych i składnicach akt.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zdobycie wiedzy nt. kwalifikacji archiwalnej dokumentacji, ustalania kategorii archiwalnej, dokumentacji o kategorii archiwalnej BE, a także ekspertyzy archiwalnej dokumentacji.

prowadzący: starszy archiwista w Oddziale Nadzoru Archiwum Narodowego w Krakowie.

program:

  • Kwalifikacja archiwalna dokumentacji – pojęcie
  • Ustalanie kategorii archiwalnej dokumentacji przez komórki organizacyjne
  • Weryfikacja kwalifikacji archiwalnej dokumentacji z uwagi na zamiany przepisów kancelaryjno-archiwalnych
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej a weryfikacja kwalifikacji archiwalnej
  • Dokumentacja o kategorii archiwalnej BE. Ekspertyza archiwalna dokumentacji.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 11.10.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Rekrutacja trwa.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Edyta Kowalska, e-mail: edyta.kowalska@mistia.org.pl